11:06 kom strømmen igen. Strømafbrydelse i vores område.

25. maj 2021 kl 10:30 gik strømmen igen i vores område.
Radius der er ansvarlig for leverancen og her burde vi kunne læse seneste status: https://radiuselnet.dk/elkunder/kundeservice/mangler-du-stroem/

Der kan du også tilmelde dig sms og mail service for aktuel status

Desværre er der endnu intet nyt på sitet 10:50.
Og ja det lukker også for TV og bredbånd, men så længe der er strøm på telefonerne kan du tilsyneladende køre videre via 4G nettet mobil data og passe dit hjemmearbejde på den måde.

BT skriver kl. 10:40
Nedbrud i København: Mange sorte signaler og aflyste metrotog

(Opdateret 11:08)

Del på Facebook ved at klikke her:

Nyt nummer af grundejeren og ny liste over ejendomme der har været mægler på hjemmesiden.

Der er kommet et nyt nummer af bladet Grundejeren nr. 48 fra april 2021, som du kan læse gratis med i, fordi vi som forening er medlem af foreningen  Grundejeren.dk

I bladet kan du læse om en sag der netop er endt med at begrænse adgangen til at bygge flerfamilieshuse på villagrunde i en grundejerforening ved Strandpromenadekvarteret på Østerbro,  som er omfattet af en byplan, der ligner den som gælder i vores område Byplan 32. Du kan også læse om affaldsortering, bæredygtighed, høring om private fællesveje,  generalforsamlinger i en Corona tid, hvor vi jo som bekendt forsøger at afholde vores virtuelt den 19. april. 21.

Bladet ligger her nr. 48 

I forbindelse med henvendelser fra mæglere besvarer kassereren jævnligt spørgsmål på de enkelte ejendomme om forhold til vejlån m.m. Kassereren har sammenstillet en liste over de ejendomme har været forespurgt på de seneste år som du kan finde her.  eller via menuen:  Ejendomme der er handlet.

Indlæg fra Henrik Bastius fra Facebook i dag.

Den 18.marts er der udsendt et nyhedsbrev til de af foreningens medlemmer, som tilmeldt nyhedsbrevet på foreningens hjemmeside www.ksvk.dk. Vi har i flere år slået på tromme for at medlemmerne orienterer sig via hjemmesiden, som kassereren har lagt et stort arbejde i at stable på benene – og det er lykkedes ganske godt. I nyhedsbrevet er der beskrevet, hvordan man tilmelder sig den ordinære generalforsamling, der afholdes mandag den 19. april kl 19.00. Som det ser ud nu, bliver det en virtuel generalforsamling. Ønsker du at være med til generalforsamlingen, og har du endnu ikke tilmeldt dig, skal du så hurtigt som muligt tilmelde dig på flg mailadresse: erikjoensson29@gmail.com  Du vil i dagene op til generalforsamlingen få tilsendt et link pr. mail til det virtuelle møde. Bestyrelsen kommer ikke til at sprede linket via sociale medier som f.eks denne facebookgruppe, så det er lidt problematisk, hvis du finder ud af, at du kan og vil deltage kort tid før generalforsamlingen starter.

Del på Facebook ved at klikke her:

Snerydning i Kirkestien.

Grundejerforeningen har netop indgået en ny kontrakt omkring “vinterforanstaltninger”. Den gamle kunne ikke videreføres, idet firmaet, der stod for arbejdet ikke længere kunne få deres rydningskøretøjer godkendt til at køre i Københavns Kommune.

Bestyrelsen har hjemtaget et par tilbud og vi har nu indgået aftale med firmaet BS Landskabspleje.

Blækket på den nye kontrakt er knap tørt og vi skal være sikre på at BS kender den præcise afgrænsning af vores grundejerforening, så den er næppe helt operativ før vi skriver 2021. Heldigvis er der ikke varslet sne i nærmeste fremtid.

Som noget nyt i kontrakten vil der blive saltet præventivt, når temperaturen falder – her følger BS Landskabspleje DMI’s “vejvejrsdatabase”, som Vejdirektoratet også bruger, Når der falder og ryddes sne udføres der en efterfølgende saltning. Dette er også nyt i forhold til tidligere.

Vores gamle kontrakt indeholdt kun fejning af vejene i tilfælde af snevejr. Det har ikke været muligt at indgå en lignende aftale i 2020; udbyderne betinger sig, at de også har en kontrakt på saltning i frostvejr for at det er en fornuftig forretning for dem. Det er selvfølgelig en behagelighed for os, men der følger også nogle ekstra udgifter med for foreningen.

På de offentlige veje, Jyllingevej og Slotsherrensvej  er det fortsat kommunen der rydder og salter.

Den enkelte grundejer skal fortsat selv rydde fortov og indkørsel

Husk at du stadig selv har ansvaret for fortov og indkørsel – både hvad angår fjernelse af sne og saltning

Henrik Bastius Kristensen

Del på Facebook ved at klikke her:

Nyt nr af Grundejeren dec 2020

Kirkestiens villakvarter er medlem af grundejeren.dk, Fællesforeningen af grundejerforeninger i København.

Foreningen har netop udgivet et nyt blad nr. 47, december 2020 (der står fejlagtigt 46 på forsiden ) , med artikler om

  • repræsentantsskabsmødet i september,
  • samarbejdet med kommunen,
  • om servitutter,
  • skærpede krav til termo vinduer

Grundejeren.dk blad nr. 47 dec 2020

De historisk interesserede læsere vil også bemærke at en del af foreningens lidt ældre blade, nu er tilgængelig her på webben.

 

Del på Facebook ved at klikke her:

Bestyrelsesmøde i coronaens skygge.

Tirsdag den 17. november  var det bestyrelsesmøde i grundejerforeningen. Det foregik via Skype for første gang og det fungerede faktisk fint med både lyd og billede.

Snerydning

På dagordenen var der flere aktuelle emner, spændende fra snerydning, hvor vores hidtidige operatør har opsagt sin kontrakt med henvisning til Københavns kommunes krav om partikelfiltre på det benyttede materiel. Vi har fået et tilbud, som vi forsøger på at lave en kontakt udfra med firmaet Grøn Vækst. Prismodellen er lidt anderledes i dette tilbud og del vil betyde et lille fald i udgifterne, hvis det sner mindre, og en stigning hvis det sner mere. Vi håber på det første.

Der er i Vanløse grundejersammenslutning påbegyndt et arbejde mod en fælles snerydningsaftale, men det bliver tidligst til noget næste vinter 2021-22.

Kloakrenovering

Af andre emner var arbejdet med follow-up på kloak undersøgelsen fra i fjor, som nu har ført frem til en plan for arbejdet, som vejudvalget går i dialog med vores rådgiver, Peter Hartvig  om at få planlagt og budgetteret, frem til en løsning. Aftalen skal sikre at vi ikke løber i flere uplanlagte udgifter som sammenfaldet i 2019 på Højstrupvej, der endte med en udgift på  godt 78.000 kr.  Udgifterne til en renovering vil betyde en merudgift på 1000-1500 kr. pr. grundejer over de næste år, så vi komme næppe uden om en kontingentstigning i de kommende år.

Anlægget

Vi har netop bestilt 10 nåletræer til udplantning i anlægget her i efterået. Der føres en løbende oprydning og rengøring i området. Desværre er stenbænken blevet mishandlet og forsynet med grafitti ,som Erik fra bestyrelsen vil forøge at få fjernet.

Knækkede fliser udskiftes

Bestyrelsen har optalt knap 100 knækkede fliser Vi har bestilt og fået et tilbud på udskiftning af disse. Dette tilbud blev godkendt

Synlige husnumre og postkasser er lovpligtigt.

Alle huse skal have et synligt husnumre på facaden, og er facaden ikke synlig fra vejen, skal der sidde et henvisningsskilt som er synligt fra vejen. Det fulde regelsæt om husnumre kan du læse her.

Alle huse skal også have en postkasse monteret ud til vejen, som postbuddet skal kunne tilgå fra fortovet,

Del på Facebook ved at klikke her: