Hunde

Det er tilladt at have hunde i vores grundejerforening.

Hunde skal almindeligvis føres i snor der er så kort, at hunden holdes tæt ind til ledsageren. I dag fås hundesnore der giver hunden mulighed for at gå mange meter foran/bagved ejeren. Tænk på at der er personer der er utrygge ved hunde der enten løber frit eller er i en lang snor. Træk hunden til dig når der kommer andre gående/cyklende. Hav ALTID hundeposer med og aflever posen i en skraldespand og ikke i en have eller rendesten.

Efterlad ikke en gøende hund i haven – det er trættende for dine naboer at høre på den stadige gøen.