Rentefradrag vedr. vej lån i grundejerforeningen 2023 til din selvangivelse.

Sidste år betalte vi i samlet  386.759 kr. i renter på vejlånet.

Af tabellen nedenfor fremgår det, hvor meget du som boligejer kan fradrage på sin selvangivelsen under punkt 44 i selvangivelsen for 2023.
 
Kort forklaring: Vejlånet er som hovedregel opdelt i forhold til matrikler og antal ejendomme på matriklen ud fra de retningslinjer, som blev vedtaget af generalforsamlingen i forbindelse med låneoptagelsen. Enkelte flerfamiliehuse har derfor en selvstændig gældspost for den enkelte ejendom.
 
For flerfamilieshuse med fælles gældspost må man selv løse hvordan renteudgiften skal fordeles Du har altså for skatteåret 2023 mulighed for at fradrage på 2.217,- (for et én familieshus). 
Det er en betingelse at: 

A) bor ud til privat fællesvej inkl. hjørnegrund,

B) Ikke  har indfriet lånet eller betalt kontant da det blev oprettet eller

C) og altså ikke bor ud til offentlig vej.

Såfremt du er flyttet fra eller til i 2023 bedes du selv afklare fordelingen af rentefradraget med de øvrige grundejere i sidste regnskabsår..

Ydelsen på vejlånet var 3900,- kr i 2023. Ud af de 3900,  kr udgør nedenstående beløb i rente kolonnen som er fradragsberetiget.

Totaler ultimo 2023 for alle deltagere i vejlånet. Restgæld Rente
  6.848.784 386.759
1 families hus på privat fællesvej (lånefinansieret) 39.252 2.217
2 familiershuse m. lånefinansiering 40.455 2.285
3 familiershuse m. lånefinansiering 41.658 2.352

Renten på lånet er fast, 5,604%. Lånet kan indfries til kurs 100 i september 2027.

Ikke nogen formue at spare i skat, men med en træk-% på 36%  vil det give knap 800,- kr retur i skat bare for at overføre et beløb til pkt 44 på selvangivelsen.  

Kassereren

 
Del på Facebook ved at klikke her: