Nye medlemmer til bestyrelsen

Vi savner medlemmer til vores lille og hyggelige bestyrelse. Vil du have indflydelse på parkering, anlæggets udformning, snerydning osv. Vil du have et tættere kendskab til dit lokalområde og være med til at sikre grundejerforeningen som et attraktivt og rart område. Vi trænger til nye medlemmer i bestyrelsen. Arbejdsmængden er overkommelig og du bestemmer selv hvor mange kræfter du vil lægge i det. Kontakt mig gerne på formand@ksvk.dk hvis du vil høre mere.
Hilsen
Sune, formand – – – –
Del på Facebook ved at klikke her:

Rentefradrag vedr. vej lån i grundejerforeningen 2022

I 2022 betalte vi i samlet  403.593 kr. i renter på vejlånet.
Af tabellen nedenfor fremgår det, hvor meget du som boligejer kan fradrage på sin selvangivelsen under punkt 44 i selvangivelsen for 2022.
 
Kort forklaring: Vejlånet er som hovedregel opdelt i forhold til matrikler og antal ejendomme på matriklen ud fra de retningslinjer, som blev vedtaget af generalforsamlingen i forbindelse med låneoptagelsen. Enkelte flerfamiliehuse har derfor en selvstændig gældspost for den enkelte ejendom.
 
For flerfamilieshuse med fælles gældspost må man selv løse hvordan renteudgiften skal fordeles Du har altså mulighed for at fradrage på 2.313,- (for et én familieshus). 
Det er en betingelse at: 

A) bor ud til privat fællesvej inkl. hjørnegrund,

B) Ikke  har indfriet lånet eller betalt kontant da det blev oprettet eller

C) Ikke bor ud til offentlig vej.

Såfremt du er flyttet fra eller til i 2022 bedes du selv afklare fordelingen af rentefradraget med de øvrige grundejere i sidste regnskabsår..

Ydelsen på vejlånet var 3900,- kr i 2022. Ud af de 3900,  kr udgør nedenstående beløb i rente kolonnen som er fradragsberetiget.

Totaler ultimo 2022 for alle deltagere. Restgæld Rente
  7.166.007 403.593
1 families hus på privat fællesvej (lånefinansieret) 41.070 2.313
2 familiershuse m. lånefinansiering 42.329 2.383
3 familiershuse m. lånefinansiering 43.588 2.455

Renten på lånet er fast, 5,604%. Lånet kan indfrie til kurs 100 i september 2027.

Kassereren

Del på Facebook ved at klikke her:

Grundejeren December 2022

Så kan du læse det nye nummer af bladet Grundejeren som udgives af vore fælles grundejerforening i København.

Klik på billedet for at læse bladet.

Her kan du blandt andet læse spændende artikler om vores medlemsundersøgelse, biodiversitet i villakvartererne, klimaveje, energispareråd og meget mere.

Bestyrelsen ønsker alle grundejere en glædelig jul og godt nytår.

 

 

Del på Facebook ved at klikke her:

Rensning af rendestensbrønde onsdag den 23. november. Parker ikke over et rendestens dæksel på vore veje i dag.

Onsdag 23 November den får vi besøg af kloakspuleren, for at få så mange af ordnet foreningens rendestensbrønde som muligt.

Derfor  er det vigtigt at der ikke holder biler over vore rendestensdæksler. 

Ser du nogen der forlader bilen, så hjælp med, og sig til at netop i dag skal de holde pladsen over dækslerne fri for biler.

Del på Facebook ved at klikke her:

Grundejeren sept 2022

Nu kan du læse det nye nummer af bladet Grundejeren som udgives af Fællesforeningen af grundejerforeninger i København.

Her kan du blandt andet læse om

  • Grundejerens høringssvar til strategi og handleplan for  biodiversitet i Københavns  kommune,
  • gode råd til ansøgere af tilskud via samme pulje,  
  • interview med teknik og mijøborgmester Line Barfoed  fra enhedslisten
  • referat fra generalforsamlingen..

Grundejeren 52 September 2022

Del på Facebook ved at klikke her:

Sommernyt, fra grundejerforeningen om Loppemarkeds den 7. August og trafikhastighed på Jyllingevej.

Loppemarkeds forslag 7. August.

På Facebook er nogen grundejere med Anette Wass i spidsen gået ud med en melding om loppemarked i vores kvarter.
 
Anette skriver: Har I lyst til at deltage i vej-loppemarked. ?
Vi har på midten af Højstrupvej (Vanløse siden) besluttet at holde vej-loppemarked søndag den 7. august kl. 10-13. Jo flere vi er jo bedre kan vi reklamere og tiltrække købere.
 
Så opfordringen lyder: lad mig høre om i deltager og sæt gang i sortering i kasser med beløb på. 😄.
Jo mere forberedte i er, jo nemmere kan i lade moster Oda passe biksen og mingle med os andre på vejen 🤣.
Kontakt Anette via Facebook.

Trafikhastighed og støj på Jyllingevej

Der har været en del skriverier om trafikken og hastigheder i København i foråret, blandt andet i Lokalavisen hvor en grundejerforening ved Jyllingevej længere nede mod Damhusengen er gået ud med en melding at hastigheden skal ned på Jyllingevej gennem Vanløse. Læs nærmere her:
 
Jeg foreslår at vi på foreningens vegne tager del i denne debat og bakker op om dette synspunkt.
 
Er det nogen andre i foreningen der vil indgå i dette arbejde så kontakt undertegnede via dette link.
Del på Facebook ved at klikke her:

Information fra parkeringsudvalget

Parkeringsudvalget har nu afholdt 3 møder efter generalforsamlingen i april 2022, hvor der blev besluttet, at udvalget skulle arbejde videre med at undersøge en evt. mulighed for, at vi kunne få lavet parkerings restriktioner i vores område.

I starten var vi 2 i udvalget, heldigvis er der kommet 4 medlemmer mere, som ønsker at deltage i arbejdet.

Vi har sendt forespørgsel ud til 7 parkerings selskaber og der er 4 selskaber, som har meldt tilbage. Udvalget har nu kigget på det materiale, som de har tilsendt.

Vi har valgt at kigge nærmere på et selskab, som hedder City Parkeringsservice A/S.

Skulle der være nogen i foreningen, som har tænkt videre på nogle forhold, som ikke kom frem på generalforsamlingen i april 2022, vil vi gerne høre fra dig, så vi kan tage det med i vores videre arbejde.

Vi vil senere i forløbet komme rundt til samtlige husstande, for at give en kort beskrivelse af det, som vi har fundet frem til.

Når der ligger en fuld beskrivelse af et færdig tilbud fra City Parkeringsservice A/S, vil det blive fremlagt på hjemmesiden og på Facebook. Desuden vil der også komme en oversigt over Københavns Kommunes fremtidige planer og indstillinger til parkerings restriktioner, som vil kunne berører vores område.

Efterfølgende vil tilbuddet blive fremlagt og komme til afstemning ved en generalforsamling.

I er velkommen til at kontakte mig på tlf. nr. 50 52 09 55 eller på mailen ibyskov@gmail.com

Rigtig god sommer til jer alle.
På parkeringsudvalgets vegne

Venlig hilsen Ingeborg Byskov.

Del på Facebook ved at klikke her:

Historien om hvordan der kom fiber i Kirkestiens i 2020

De fleste grundejere i vores forening fik i forsommeren 2018 et ark ind i deres postkasse fra firmaet Gigabit, der var på vej gennem Vanløse og Brønshøj med fiberbredbånd.

Frist for tilmelding 1. august 2018 i vores område

Gigabit satte en frist som hed den 1. august 2018, hvor de ønsker 25 %  tilslutning førend de vil gå igang med at etablere fibernet gennem nye områder i Brønshøj og Vanløse og dermed også Kirkestiens Grundejerforening.

Prisen

Man betalte 12.000 kr ved bestillingen. Pengene betales samtidig  med tilmeldingen. 5 års forbrug med up/down  hastighed på 100/100 mbit/s inkluderet i startprisen

Start betalingen dækker bredbåndsforbrug de første 5 år.

Hvad gør man ved salg ?

Ved salg af hus må man selv prøve at tillægge værdien af denne aftale til salgsprisen, hvis man vil have pengene hjem igen. Jeg tror at huset i de fleste tilfælde vil være lettere at sælge med fibernet, og dermed at en evt. salgspris vil være højere.

Forbrug inkluderet

De første 5 år er forbrug med hastighed 100 Mbit/s op/ned inkluderet i prisen.

Det er en ægte fiberløsning helt frem til huset, hvor 2 små bokse er det eneste synlige spor efter installationen. 

Køb af ny router ikke nødvendig.

Hvis din gamle router er hurtig nok kan den fortsat bruges. Tilbuddet indbefatter ikke leverance eller krav om køb at ny router hvis man har  en i forvejen.

Hvornår starter leverancen ?

Frem mod sommeren 2020 kom Gigabit forbi Højstrupvej og startede leverancen op, først med lidt problemer men fra 1. august 2020 kørte det  og Gigabit påbegyndte 5 års fri internet at tælle leverancen, som startet.

Den 23 juli 2020 skrev Gigabit ud at de ville fordoble hastigheden uden beregning således at vi siden har haft 200/200 mbit/s op/ned.

Hvad med TV pakker?

Der er ikke nogen tv-pakke knyttet til denne aftale.

Ønsker du derfor at streame dit tv signal må du selv indgå en aftale om dette.

Gigabit skifter navn 

11. juni 2021 skiftede Gigabit navn til Wizer

Wizer bliver købt af OneFiber

10Juni 2022 bliver Wizer solgt til OneFiber 

TDC kom med fiber i slutspurten 

Danmarks store kobber og telefon udbyder var meget længe om ikke at ville investere i  fiber i villakvarterer, som vores, fordi opbakningen til en fælles udrulning ikke kom over 15-20% i årene fra 2000 og frem til 2018.

Da Gigabit var godt halvvejs igennem gravearbejdet tilbød TDC alle en gratis tilslutning til alle, så hele vores kvarter blev derfor i 2022 gennemgravet – mest i fortovene, hele to gange med nye fiber kabler.

Så har du ikke en fiberinstallation i dit hus allerede så skulle der være mulighed for at få det tilsluttet  af hele to to fiberleverandører.

Redigeret 20JUN22

Torben Wittchen

Del på Facebook ved at klikke her: