EL bil ladestandere

Som udgangspunkt ønsker vi i Kirkestiens Villakvarter at disse placeres inde på egen grund, ligesom vi ønsker, at alle der oplader el-bil, sikrer at der er plads til at bilen kan så inde på egen grund under opladningen, således at vi ikke ser kabler over jorden, som man kan falde over eller have problemer med at passere med kørestole og barnevogne.

Ligeledes ønsker vi ikke at der placeres ladestandere på fortovet mellem fliser og vejkanten, da disse vil være sårbare, for påkørsel på dette sted.

Såfremt det på grund af lokale forhold ikke er muligt at opfylde dette, vil vil henvise til den af København kommune godkendte løsning der ses afbilledet her nedenfor.

Den består af en skinne der ligger i en udfræsset i rille i en fortovssten, eller lagt mellem to fliser med en metal klap der lukker rillen både når den benyttes og ikke benyttes. Kablet kan ligge i skinnen under opladningen, og skal rulles ind på egen grund når det ikke benyttes.

Etablering sker for egen regning og der skal ved salg af hus enten skal ske en genopretning af fliser eller et “videresalg”/videreoverdragelse til næste ejer.