Grundejeren, dec 2023

Så er der en nyt nr af Grundejeren.dk nr. 56 klar,  klik på billedet herunder. 

Denne gang med nyt om at

  • bo bæredygtigt eller velisoleret som vi sagde i gamle dage,
  • flagning,
  • boligskatter og vurdering,
  • retten til partshørring ved byggerier i vores forening,
    • hvor vi netop har søgt at bliver registret,  som vejejere i hele vores forening, hvilket vi ikke har været tidligere, med den konsekvens at vi ikke er blevet hørt ved byggesager. Det sker via en tinglysning på vore matrikler.
  • Er det rimeligt at vi på private veje skal betale moms af vejvedligeholdelse, når man ikke gør på det på offentlige veje?
  • Endelig er der også en artikel om at vi stadig har mulghed for, at søge og måske få tilskud, til smukke regnvandsafledningsanlæg på vores veje, hvis vi søger hurtigt.

Hvad siger medlemmerne til dette?

og meget mere, i alt 29 sider.

Del på Facebook ved at klikke her: