Snerydning på vejene

Vi har desværre oplevet at vores snerydningsfirma ikke har været helt skarpe på snerydningen. Desværre fik de ikke ryddet sneen, mens det var tø, og det er nu fastkørt og iset på flere veje. Vi har været i dialog med vores snerydningsfirma og de har lovet at gøre det bedre samt foretage ekstra saltning. Det er dog tvivlsomt, hvor godt det hjælper, da saltet både kræver forholdsvis høje temperaturer og helst også at der er trafik, som bearbejder sneen/isen. Vi forventer at de retter op fremadrettet, men indtil da, må hver enkelt grundejer hjælpe til med at fjerne sne og is på egen vejdel ved egen indsats. Uanset snerydningsaftale er det den enkelte grundejers ansvar.

Del på Facebook ved at klikke her: