Om grundejerforeningen og hjemmesiden

Grundejerforeningens bestyrelse ønsker med denne hjemmeside at give nye og gamle medlemmer en introduktion til det at være husejer i Kirkestiens Villakvarter, samt give lidt praktisk om hvorledes vi kunne tænke os området blev vedligeholdt.

Læser man på Wikipedia, får man at vide, at Vanløse er Købehavns vestlige bydele med ca. 37.115 indbyggere. Bydelens areal er 6,69 km2.

Vanløse nævnes allerede i 1186 i et brev fra pave Urban III til biskop Absalon som Huanlose.

I 1901 blev Vanløse en del af Københavns Kommune – den gang med 1.086 indbyggere.

Vanløse grænser op til Brønshøj / Husum i den nordlige retning, Frederiksberg mod øst og Rødovre mod vest. Mod syd danner Damhussøen grænsen mod Valby.

Trafikforbindelsen fra Vanløse er velunderbygget. I Vanløse centrum finder man S-tog og Metro-station, men S-tog finder man også på Jyllingevej og Slotsherrensvej. Herudover betjenes vi af et antal busser

Kirkestiens Villakvarter omhandler følgende private fællesveje: Egelykkevej, dele af Havdrupvej, Svenstrupvej, Højstrupvej, Fuglsang Allé, Astrupvej, Kirkebjerg Allé og dele af de offentlige veje Jyllingevej og Slotsherrensvej – svarende til 210 parceller.

Tidligere stod Københavns Kommune for vedligeholdelse af vore veje, men i 2005 opsagde kommunen aftalen, hvorefter grundejerne selv skulle stå for og bekoste vedligeholdelsen af vejene.

Det førte til, at man i 2007 optog et lån på 11 millioner, og fik gennemrenoveret foreningens veje og fortove. Det var mange penge og et stort arbejde der blev sat i gang, og af samme grund ønsker vi grundejerne passer på dem, så der går rigtig lang tid inden egentlige renoveringsopgaver skal påbegyndes.