Rensning af rendestensbrønde onsdag den 23. november. Parker ikke over et rendestens dæksel på vore veje i dag.

Onsdag 23 November den får vi besøg af kloakspuleren, for at få så mange af ordnet foreningens rendestensbrønde som muligt.

Derfor  er det vigtigt at der ikke holder biler over vore rendestensdæksler. 

Ser du nogen der forlader bilen, så hjælp med, og sig til at netop i dag skal de holde pladsen over dækslerne fri for biler.

Del på Facebook ved at klikke her:

Grundejeren sept 2022

Nu kan du læse det nye nummer af bladet Grundejeren som udgives af Fællesforeningen af grundejerforeninger i København.

Her kan du blandt andet læse om

  • Grundejerens høringssvar til strategi og handleplan for  biodiversitet i Københavns  kommune,
  • gode råd til ansøgere af tilskud via samme pulje,  
  • interview med teknik og mijøborgmester Line Barfoed  fra enhedslisten
  • referat fra generalforsamlingen..

Grundejeren 52 September 2022

Del på Facebook ved at klikke her:

Sommernyt, fra grundejerforeningen om Loppemarkeds den 7. August og trafikhastighed på Jyllingevej.

Loppemarkeds forslag 7. August.

På Facebook er nogen grundejere med Anette Wass i spidsen gået ud med en melding om loppemarked i vores kvarter.
 
Anette skriver: Har I lyst til at deltage i vej-loppemarked. ?
Vi har på midten af Højstrupvej (Vanløse siden) besluttet at holde vej-loppemarked søndag den 7. august kl. 10-13. Jo flere vi er jo bedre kan vi reklamere og tiltrække købere.
 
Så opfordringen lyder: lad mig høre om i deltager og sæt gang i sortering i kasser med beløb på. 😄.
Jo mere forberedte i er, jo nemmere kan i lade moster Oda passe biksen og mingle med os andre på vejen 🤣.
Kontakt Anette via Facebook.

Trafikhastighed og støj på Jyllingevej

Der har været en del skriverier om trafikken og hastigheder i København i foråret, blandt andet i Lokalavisen hvor en grundejerforening ved Jyllingevej længere nede mod Damhusengen er gået ud med en melding at hastigheden skal ned på Jyllingevej gennem Vanløse. Læs nærmere her:
 
Jeg foreslår at vi på foreningens vegne tager del i denne debat og bakker op om dette synspunkt.
 
Er det nogen andre i foreningen der vil indgå i dette arbejde så kontakt undertegnede via dette link.
Del på Facebook ved at klikke her:

Information fra parkeringsudvalget

Parkeringsudvalget har nu afholdt 3 møder efter generalforsamlingen i april 2022, hvor der blev besluttet, at udvalget skulle arbejde videre med at undersøge en evt. mulighed for, at vi kunne få lavet parkerings restriktioner i vores område.

I starten var vi 2 i udvalget, heldigvis er der kommet 4 medlemmer mere, som ønsker at deltage i arbejdet.

Vi har sendt forespørgsel ud til 7 parkerings selskaber og der er 4 selskaber, som har meldt tilbage. Udvalget har nu kigget på det materiale, som de har tilsendt.

Vi har valgt at kigge nærmere på et selskab, som hedder City Parkeringsservice A/S.

Skulle der være nogen i foreningen, som har tænkt videre på nogle forhold, som ikke kom frem på generalforsamlingen i april 2022, vil vi gerne høre fra dig, så vi kan tage det med i vores videre arbejde.

Vi vil senere i forløbet komme rundt til samtlige husstande, for at give en kort beskrivelse af det, som vi har fundet frem til.

Når der ligger en fuld beskrivelse af et færdig tilbud fra City Parkeringsservice A/S, vil det blive fremlagt på hjemmesiden og på Facebook. Desuden vil der også komme en oversigt over Københavns Kommunes fremtidige planer og indstillinger til parkerings restriktioner, som vil kunne berører vores område.

Efterfølgende vil tilbuddet blive fremlagt og komme til afstemning ved en generalforsamling.

I er velkommen til at kontakte mig på tlf. nr. 50 52 09 55 eller på mailen ibyskov@gmail.com

Rigtig god sommer til jer alle.
På parkeringsudvalgets vegne

Venlig hilsen Ingeborg Byskov.

Del på Facebook ved at klikke her:

Historien om hvordan der kom fiber i Kirkestiens i 2020

De fleste grundejere i vores forening fik i forsommeren 2018 et ark ind i deres postkasse fra firmaet Gigabit, der var på vej gennem Vanløse og Brønshøj med fiberbredbånd.

Frist for tilmelding 1. august 2018 i vores område

Gigabit satte en frist som hed den 1. august 2018, hvor de ønsker 25 %  tilslutning førend de vil gå igang med at etablere fibernet gennem nye områder i Brønshøj og Vanløse og dermed også Kirkestiens Grundejerforening.

Prisen

Man betalte 12.000 kr ved bestillingen. Pengene betales samtidig  med tilmeldingen. 5 års forbrug med up/down  hastighed på 100/100 mbit/s inkluderet i startprisen

Start betalingen dækker bredbåndsforbrug de første 5 år.

Hvad gør man ved salg ?

Ved salg af hus må man selv prøve at tillægge værdien af denne aftale til salgsprisen, hvis man vil have pengene hjem igen. Jeg tror at huset i de fleste tilfælde vil være lettere at sælge med fibernet, og dermed at en evt. salgspris vil være højere.

Forbrug inkluderet

De første 5 år er forbrug med hastighed 100 Mbit/s op/ned inkluderet i prisen.

Det er en ægte fiberløsning helt frem til huset, hvor 2 små bokse er det eneste synlige spor efter installationen. 

Køb af ny router ikke nødvendig.

Hvis din gamle router er hurtig nok kan den fortsat bruges. Tilbuddet indbefatter ikke leverance eller krav om køb at ny router hvis man har  en i forvejen.

Hvornår starter leverancen ?

Frem mod sommeren 2020 kom Gigabit forbi Højstrupvej og startede leverancen op, først med lidt problemer men fra 1. august 2020 kørte det  og Gigabit påbegyndte 5 års fri internet at tælle leverancen, som startet.

Den 23 juli 2020 skrev Gigabit ud at de ville fordoble hastigheden uden beregning således at vi siden har haft 200/200 mbit/s op/ned.

Hvad med TV pakker?

Der er ikke nogen tv-pakke knyttet til denne aftale.

Ønsker du derfor at streame dit tv signal må du selv indgå en aftale om dette.

Gigabit skifter navn 

11. juni 2021 skiftede Gigabit navn til Wizer

Wizer bliver købt af OneFiber

10Juni 2022 bliver Wizer solgt til OneFiber 

TDC kom med fiber i slutspurten 

Danmarks store kobber og telefon udbyder var meget længe om ikke at ville investere i  fiber i villakvarterer, som vores, fordi opbakningen til en fælles udrulning ikke kom over 15-20% i årene fra 2000 og frem til 2018.

Da Gigabit var godt halvvejs igennem gravearbejdet tilbød TDC alle en gratis tilslutning til alle, så hele vores kvarter blev derfor i 2022 gennemgravet – mest i fortovene, hele to gange med nye fiber kabler.

Så har du ikke en fiberinstallation i dit hus allerede så skulle der være mulighed for at få det tilsluttet  af hele to to fiberleverandører.

Redigeret 20JUN22

Torben Wittchen

Del på Facebook ved at klikke her:

Billeder fra fastelavn i anlægget

Søndag eftermiddag var børn og forældre samlet til fastelavn og tøndeslagning i anlægget på Fuglsang Allé.

På det store billede ses tilfældig (?) serpentin i Ukraines farver som dekoration på snoren der holdt tønden.  

Efter en del år med begrænset interesse for arrangementet tog Astrid fra Højstrupvej via vores Facebook gruppe initiativ til en fastelavnsfest, og inden længe havde godt 120 meldt sig til festen.
Det blev til fin og hyggelig solskinseftermiddag i naboers lag med mange glade børn, hele 4 tønder til børn i forskellige aldre. Mang deltagere havde fulgt opfordringen til at tage kander med  kaffe, og grundejerforeningen stod for et traktement bestående af juicebrikker og gode fastelavnsboller.

Der blev slået løs på alle tønderne, og som tiden gik, lykkedes det at få først hul på tønderne, mens karameller raslede ud. Senere fik de slået dem alle ned og kattekonger og dronninger blev kåret.

Undervejs fik de fremmødte god anledning til en sludre med naboer og nye venner og bekendte fra kvarteret.

Klik på det store billede, med serpentinen som tilfældigvis (?) på denne dag få dage efter Ruslands angreb på Ukraine fremstod i Ukraines farver, nedenfor for at se dem i stor størrelse, herefter kan du swipe, eller klikke med musen hvis du vil se de andre godt 80 billeder.   

Stor tak til Astrid og til alle jer, der bidrog til at skabe en dejlig dag sammen med naboer og børn fra vores kvarter. 

Del på Facebook ved at klikke her: