Så repareres der kloaker.

Formanden for vejudvalget fortæller idag:

Vi har i øjeblikket 2 teams fra entreprenørfirmaet Larsson & Nielsen igang på vores fællesveje.
Det ene team udbedrer de 11 regnvejrsbrønde, der trænger til en nye foringer. Det andet team udskifter cirka 80 knækkede fliser og retter de skæve op, som er registreret af bestyrelsen.
Der vil også snarest muligt blive opsat steler (stolper) så vi undgår de gentagne ødelæggelser af fliserne på hjørnet mellem Højstrupvej og Kirkebjerg Allé. For 3 måneder siden ødelagde en entreprenør hele fortovet og skubbede alle fliserne ud af position. Vi har nu fået det re-etableret; blot for at konstatere at endnu en tung bil har kørt hen over fortovet i et højresving og knækket to fliser.
 

Der er etableret midlertidig bygge- og opbevaringsplads i anlægget. Vi regner med at arbejdet pågår henover sommeren

 

--

Henrik Bastius Kristensen
Del på Facebook ved at klikke her:

Grundejeren, april 2023

Nu kan du læse det nye nummer af bladet Grundejeren nr. 54 som udgives af vore fælles grundejerforening i København.

Grundejeren 54 april 2023

Her kan du blandt andet læse årsberetningen som kommer op på  repræsentantskabs mødet der afholdes i Valby den 8. maj, ladestandere på vore veje, hjertestartere, GDPR om fortrolighed med medlemernes personoplysninger i foreningens regi samt om honorarer til bestyrelsen i andre grundejerforeninger og meget mere.

God læselyst!

 

Del på Facebook ved at klikke her:

Sidste change for tilmelding til Generalforsamlingen

I går – mandag den 10. april udløb – tilmeldingsfristen til generalforsamlingen, der foregår mandag den 17. april i Adventskirkens mødelokaler. Vi holder lige tilmeldingsvinduet åbent i en dags tid mere – så kig gerne i din mailbox efter indkaldelsen og tilmeld dig via linket her – så vi kan afstemme det praktiske arrangement med deltagerantallet. PS: Man kan godt møde op på dagen uden at være tilmeldt – men kan så ikke forvente at få del i traktementet kl 18.30. Generalforsamlingen starter kl 19.15.

 

Del på Facebook ved at klikke her:

Få indflydelse på dit lokalområde – kom til generalforsamlingen 17. april

Vi har snart generalforsamling.
Vi mangler nye medlemmer i bestyrelsen.
– Arbejdet er overskueligt. – Møderne er hyggelige – 4-5 pr år plus en middag – Du kan præge dit nærområde ift. parkering, anlægget, trafikken og vejene
Skriv til mig på formand@ksvk.dk hvis du vil vide mere. Eller mød op på generalforsamlingen og stil op til bestyrelsen.
God påske
Sune

Del på Facebook ved at klikke her:

Nye medlemmer til bestyrelsen

Vi savner medlemmer til vores lille og hyggelige bestyrelse. Vil du have indflydelse på parkering, anlæggets udformning, snerydning osv. Vil du have et tættere kendskab til dit lokalområde og være med til at sikre grundejerforeningen som et attraktivt og rart område. Vi trænger til nye medlemmer i bestyrelsen. Arbejdsmængden er overkommelig og du bestemmer selv hvor mange kræfter du vil lægge i det. Kontakt mig gerne på formand@ksvk.dk hvis du vil høre mere.
Hilsen
Sune, formand – – – –
Del på Facebook ved at klikke her:

Rentefradrag vedr. vej lån i grundejerforeningen 2022

I 2022 betalte vi i samlet  403.593 kr. i renter på vejlånet.
Af tabellen nedenfor fremgår det, hvor meget du som boligejer kan fradrage på sin selvangivelsen under punkt 44 i selvangivelsen for 2022.
 
Kort forklaring: Vejlånet er som hovedregel opdelt i forhold til matrikler og antal ejendomme på matriklen ud fra de retningslinjer, som blev vedtaget af generalforsamlingen i forbindelse med låneoptagelsen. Enkelte flerfamiliehuse har derfor en selvstændig gældspost for den enkelte ejendom.
 
For flerfamilieshuse med fælles gældspost må man selv løse hvordan renteudgiften skal fordeles Du har altså mulighed for at fradrage på 2.313,- (for et én familieshus). 
Det er en betingelse at: 

A) bor ud til privat fællesvej inkl. hjørnegrund,

B) Ikke  har indfriet lånet eller betalt kontant da det blev oprettet eller

C) Ikke bor ud til offentlig vej.

Såfremt du er flyttet fra eller til i 2022 bedes du selv afklare fordelingen af rentefradraget med de øvrige grundejere i sidste regnskabsår..

Ydelsen på vejlånet var 3900,- kr i 2022. Ud af de 3900,  kr udgør nedenstående beløb i rente kolonnen som er fradragsberetiget.

Totaler ultimo 2022 for alle deltagere. Restgæld Rente
  7.166.007 403.593
1 families hus på privat fællesvej (lånefinansieret) 41.070 2.313
2 familiershuse m. lånefinansiering 42.329 2.383
3 familiershuse m. lånefinansiering 43.588 2.455

Renten på lånet er fast, 5,604%. Lånet kan indfrie til kurs 100 i september 2027.

Kassereren

Del på Facebook ved at klikke her:

Grundejeren December 2022

Så kan du læse det nye nummer af bladet Grundejeren som udgives af vore fælles grundejerforening i København.

Klik på billedet for at læse bladet.

Her kan du blandt andet læse spændende artikler om vores medlemsundersøgelse, biodiversitet i villakvartererne, klimaveje, energispareråd og meget mere.

Bestyrelsen ønsker alle grundejere en glædelig jul og godt nytår.

 

 

Del på Facebook ved at klikke her:

Rensning af rendestensbrønde onsdag den 23. november. Parker ikke over et rendestens dæksel på vore veje i dag.

Onsdag 23 November den får vi besøg af kloakspuleren, for at få så mange af ordnet foreningens rendestensbrønde som muligt.

Derfor  er det vigtigt at der ikke holder biler over vore rendestensdæksler. 

Ser du nogen der forlader bilen, så hjælp med, og sig til at netop i dag skal de holde pladsen over dækslerne fri for biler.

Del på Facebook ved at klikke her:

Grundejeren sept 2022

Nu kan du læse det nye nummer af bladet Grundejeren som udgives af Fællesforeningen af grundejerforeninger i København.

Her kan du blandt andet læse om

  • Grundejerens høringssvar til strategi og handleplan for  biodiversitet i Københavns  kommune,
  • gode råd til ansøgere af tilskud via samme pulje,  
  • interview med teknik og mijøborgmester Line Barfoed  fra enhedslisten
  • referat fra generalforsamlingen..

Grundejeren 52 September 2022

Del på Facebook ved at klikke her: