Om matrikler herunder vejmatrikler i KSVK og deres ejerskab

Det normale matrikelkort ser såedes ud.

Ud over de kendte matrikler, som den enkelte grudejer ejer, kan man med lidt besvær zoome ind på vejene og se vejmatrikel numrene. 

3742 Astrupvej (nr. 1-11)
3743 Havdrupvej (nr.  76-86 og 91-103 )
3744 Fuglsang Allé (nr- 133-146)
3745 Højstrupvej Nord (nr43-61)
3746 Havdrupvej Midt, nord for Slotsherrensvej (nr. 88-96 )
3747 Svenstrupvej, (nr.  1-10)
3748 Egelykkevej nord (nr. 10-21) 
3749 Havdrupvej Midt (syd for for Slotsherrensvej) (nr. 100-114 og 117-129)
3750 Højstrupvej Midt (nr. 19-40)
3751 Kirkebjerg Allé (nr. 3-7)
3765 Højstrupvej Syd (nr 1-18)
3766 Havdrupvej Syd (nr. 116-130 og 131-145)
3767 Egelykkevej syd (nr. 1-9)
Disse matrikler er grundejerforeningen nu registreret som ejer af, og vi vil fremover blive hørt, hvis der kommer ansøgninger om tilladelser til ændringer eller  byggesager der berører på disse veje. Som det ses mangler Slotsherrensvej og Jyllingevej. Disse vej er offentlige og grundejerforeningen der vil vi ikke i førstste omgang blive orienteret som høringspart. 
 
 

Kommunens liste med vejmatrikler med ref. til udstykningssagerne 

3742 Vanløse – 11369 – BFE 100056764 – Fremkommet ved matrikulering- J.nr. U2013-50150 – Sags ID: 10071864

3743 Vanløse – 11370 – BFE 100056763 – Fremkommet ved matrikulering- J.nr. U2013-50150 – Sags ID: 10071864

3744 Vanløse – 11371 – BFE 100056762 – Fremkommet ved matrikulering- J.nr. U2013-50150 – Sags ID: 10071864

3745 Vanløse – 11373 – BFE 100056761 – Fremkommet ved matrikulering- J.nr. U2013-50150 – Sags ID: 10071864

3746 Vanløse – 11374 – BFE 100056760 – Fremkommet ved matrikulering- J.nr. U2013-50150 – Sags ID: 10071864

3747 Vanløse – 011375 – BFE 100056759 – Fremkommet ved matrikulering- J.nr. U2013-50150 – Sags ID: 10071864.

3748 Vanløse – 11376 – BFE 100056758 – Fremkommet ved matrikulering- J.nr. U2013-50150 – Sags ID: 10071864

3749 Vanløse – 11377 – BFE 100056757 – Fremkommet ved matrikulering- J.nr. U2013-50150 – Sags ID: 10071864

3750 Vanløse – 11378 – BFE 100056756 – Fremkommet ved matrikulering- J.nr. U2013-50150 – Sags ID: 10071864

3751 Vanløse – 11379 – BFE 100056786 – Fremkommet ved matrikulering- J.nr. U2013-50150 – Sags ID: 10071864

3765 Vanløse – 11392 – BFE 100056990 – Fremkommet ved matrikulering j.nr. U2013-50423 sagsID 100072145 3766 Vanløse – 11393 – BFE 100056989 – Fremkommet ved matrikulering j.nr. U2013-50423 sagsID 100072145 3767 Vanløse – 11394 – BFE 100056988 – Fremkommet ved matrikulering j.nr. U2013-50423 sagsID 100072145

 
Det detajerede kort kan findes her:
https://www.kk.dk/om-kommunen/fakta-og-statistik/kort-og-data
Vælg
Se Københavnerkort her
Vælg  Om kommunen
Vælg Matrikelkort (Datafordeleren) 
Og Zoom ind på det ønskede område  
Redaktion . Torben Wittchen