Nyttige links

På denne side har vi samlet links, som kan være nyttige for  medlemmer.

Kirkestiens Villakvarter på Facebook

  • Grundejerforeningens Facebookgruppe kan du finde her. Facebook gruppen er et uformelt netmødested for medlemmer af foreningen, der ønsker at dele information med andre medlemmer. Facebook gruppen er ikke en officiel del af bestyrelsen og dennes arbejde.

Københavns Kommune:

Mange informationer omkring byggeri, byggetilladelser, ejendomme etc. i Københavns kommune findes her

Hvor graves der  København? Oversigt over gravetilladelser.

Dokumentarkiv  for de fleste ejendomme i København ligger i dag indskannet og offentlig tilgængeligt på dette website: https://public.filarkiv.dk

Det store KØBNERHAVNERKORT hvor du kan finde alle kommunens aktiviteter og steder.

Og vil du se din ejend på de fotos som ejendomskatten beregnes ud fra er det nok dette link Skråfoto du skal bruge.

Forsyningsselskaber:

Fjernvarme

Fjernvarme driftsstatus

Gadelys

Bygas

Vand

Affald

PiXi bogen, en pdf fil med praktiske oplysninger om at bo i foreningen.

Kirkestiens villakvarter  Velkommen i vor grundejerforening.

Andre links

Link til en læse-let side om Hegnsloven

http://ois.dk

Søgning i offentlige registre om en specifik ejendom
Link til  BBR, Lokalplaner, Kommuneplaner, Økonomi, kort mm.

http://dingeo.dk

Geologiske oplysninger om din ejendom, forurening, vandstand, skybruds risiko, kalk indhold, radon BBR m.m. Al information er sammenkørt  fra andre offentlige registre

Geomatic.dk

Hvad er din bolig værd?  Prøv her hvor du får en matematisk løsning på boligvurderings problemet, uafhængig af den offentlige vurdering.

Mæglere i området.

Love og regler. På retsinformation kan du finde

Må du have bål i haven ?

Man må ikke afbrænde haveaffald i byzone, jævnfør Miljøstyrelsen: https://mst.dk/affald-jord/affald/saerligt-for-borgere-om-affald/afbraending-af-haveaffald/

Det skal afhentes eller indleveres til en genbrugsstation, til kompostering. I kan kontakte Nem Affaldsservice på 3366 3366 med henblik på, hvordan du nemmest skaffer dig af med haveaffaldet.

Grundejersammenslutninger i nærområdet

VEJLEDNING OM PRIVATE FÆLLESVEJE 015 kan hentes her.  Grundig vejledning  Grundig vejledning g og private vej i København udarbejdet af 8 lokaludvalg, 128 sider

I 2019 blev der udarbejdet et 15 siders tillæg til ovennævnte hæfte VEJLEDNING OM PRIVATE FÆLLESVEJE som er udgivet af syv lokal udvalg i  Københavns Kommune, 2. udgave, november 2019 kan hentes her.