Dokumenter generalforsamling 2024

 

Referatet med et korrigeret regnskab og indkaldelsen, dagsorden, regnskabet  og budget som det blev fremlagt på GF kan læses i nedenstående dokumenter 

Grundejerforeningsblad maj 2024 med referat

KSVK GF 2024 slides til brug for GF 2024

Kirkestiens Nyhedsblad marts 2024

Link til Q-Parks velkommen til Q-Park brochure

KSVK Signeret regnskab 2024