Lamper i anlægget før og nu, og i fremtiden .

Lamperne i anlægget blev udskiftet sidste år.
 
Flere har henvendt sig til bestyrelsen for at høre, hvorfor og især om vi kunne udskifte dem, til nogen der ikke blænder. En enkelt særligt hårdt ramt har være ude og forsyne de nye lamper med Gaffa tape nok for at at begrænse generne. 
 
Bestyrelsen har derfor kontaktet kommunen, der har stået for udskiftningen, uden at vi blevet spurgt til råds
forinden. Vi skrev:
 
Vi i grundejerforeningen, som ejer området og han ansvar for vedligeholdelsen af anlægget, (privat fælles vej) og som var med til at vælge den gamle Bysted pullerter fra Louis Poulsen  i samarbejde med Københavns kommune er helt uforstående over for denne udskiftning. Vi vil derfor høre, om vi kan få gamle pullerter sat op igen, da disse netop var valgt fordi de ikke blændede?
 
På billederne herover er det de to rustne pullerter med 4 skærme, der er de gamle ligesom dem der ses på natbilledet er de gamle. De malede grå er de nye pullerter fra 2023.
 
Kommunen svarede først:
Vi er naturligvis ked af at den nye gadebelysning er til gene for de omkring liggende beboere. Grunden til at armaturerne er blevet udskiftet skyldes, at der grundet EU-lovgivning ikke længere må produceres lyskilder til de Bysted pullerter, som før stod på Fuglsang Alle.
 
Det er desværre ikke altid så simpelt og muligt i gadebelysning, blot at udskifte lyskilden til f.eks. LED. I det her tilfælde var der en mulighed, hvor vi kunne have skiftet hele midten af Bysted pullerten ud, med et såkaldt ”LED upgrade kit” fra Louis Poulsen – en retrofitløsning. Denne løsning giver desværre mindre lys ud på vejen end før. Da de gamle armaturer ikke har overholdt de anbefalede minimumsværdier for gadebelysning for den type vejklasse, som har til hensigt at øge trafiksikkerheden, trygheden og fremkommeligheden, valgte vi ikke at gå videre med retrofitløsningen.
 
Som myndighed for gadebelysningen i Kommunen har vi et ønske om følge anbefalingerne for gadebelysningen, derfor valgte vi at udskifte de 8 stk. Bysted pullerter og udskifte dem til de nye Iway pullerter. De er mere kraftige, og lyser vejen samt fortovet mere op, som anbefalingen foreskriver. Vi erkender at der er meget forskel i lysstyrken på den ældre Bysted pullert og den nye Iway pullert.
 
Vi arbejder også for at finde ud af om I er part i sagen, og dermed skal parthøres, da armaturerne er placeret på Fuglesang Allé, som har status Privat fælles vej. Hvis det viser sig at I er part i sagen, så vil vi naturligvis efterkomme dette.
 
I vil høre tilbage fra os inden for nærmeste fremtid.
Et par måneder senere 26APR24 svarer kommunen:
 

Kommunen ønsker, at det lysniveau der er fastsat i vejreglerne bliver overholdt på de veje, hvor kommunen varetager driften af gadebelysningen.

Vi skifter ikke de ny opsatte pullerter til Bysted, men vi vil gerne imødekomme jer med en anden pullerttop. Vi kan skifte pullerttoppen til iGuzzini Super Komfort. Det har dog den konsekvens at vores ønske om lysniveau på vejarealer ikke opnås, men blændingen vil blive reduceret.    Den top de foreslår der således ud.

IGuzzini Super Komfort pullerttop. 

Kommunen foreslår at vi kan få toppen udskiftet med den der vises herover, flere i bestyrelsen tilkendegiver at det ligner en acceptabel løsning.

Hvad siger vores medlemmer til dette forslag?

Skriv på FB, eller send en  mail til info@ksvk.dk, så vil bestyrelsen tage stilling til svarene på næste møde

Resultat af dette opslag.

Der kom 6 svar på på Facebook, der alle synes godt om dene lsøning.

Kommunen har herefter fået besked om dette og har derefter nu skrevet at de vil igangsætte en udskifting af lampetoppene den 6. maj 2024.

Del på Facebook ved at klikke her: