Referat fra generalforsamlingen 2024 udsendt

Nyhedsbreve udsendt  til alle medlemmer.

Læs det her  Nyhedsblad maj 2024.

Overskrifterne er

  • Referat fra generalforsamlingen 2024
  • Regnskab for 2023, korrigeret 
  • Budget 2025, korrigeret
  • Hvordan undgår jeg gebyr for brev med kontingentopkrævningen
  • Gebyr for KSVK fra 2026 

Husk at klippe din hæk

Renholde fortovets forkanter og bagkanter samt rendestenen. På den måde kan vi holde udgifterne til renovering af især kloakkerne, men også vejens asfalt nede.

Klip din hæk ud, der skal også være plads til barnevogn og kørestole. Fjern ukrudt, sand og småsten i både forkanter og bagkanter, så du er med til at beskytte asfalt og regnvejrsbrønde. Der er mange penge at spare for os alle.

Ny lamper i anlægget

Kommunen har lovet os denne top, som udbedring af de blændegener, som mange generes af efter nye lamper blev sat op i anlægget i efteråret.

 

Del på Facebook ved at klikke her: