Billeder fra fastelavn i anlægget

Søndag eftermiddag var børn og forældre samlet til fastelavn og tøndeslagning i anlægget på Fuglsang Allé.

På det store billede ses tilfældig (?) serpentin i Ukraines farver som dekoration på snoren der holdt tønden.  

Efter en del år med begrænset interesse for arrangementet tog Astrid fra Højstrupvej via vores Facebook gruppe initiativ til en fastelavnsfest, og inden længe havde godt 120 meldt sig til festen.
Det blev til fin og hyggelig solskinseftermiddag i naboers lag med mange glade børn, hele 4 tønder til børn i forskellige aldre. Mang deltagere havde fulgt opfordringen til at tage kander med  kaffe, og grundejerforeningen stod for et traktement bestående af juicebrikker og gode fastelavnsboller.

Der blev slået løs på alle tønderne, og som tiden gik, lykkedes det at få først hul på tønderne, mens karameller raslede ud. Senere fik de slået dem alle ned og kattekonger og dronninger blev kåret.

Undervejs fik de fremmødte god anledning til en sludre med naboer og nye venner og bekendte fra kvarteret.

Klik på det store billede, med serpentinen som tilfældigvis (?) på denne dag få dage efter Ruslands angreb på Ukraine fremstod i Ukraines farver, nedenfor for at se dem i stor størrelse, herefter kan du swipe, eller klikke med musen hvis du vil se de andre godt 80 billeder.   

Stor tak til Astrid og til alle jer, der bidrog til at skabe en dejlig dag sammen med naboer og børn fra vores kvarter. 

Del på Facebook ved at klikke her:

Fastelavn i anlæggget 2022

View this email in your browser

Nyhedsbrev   –  14. februar  2022
Ekstra fastelavnsnummer

 

Kære alle i grundejerforeningen

Kom til FASTELAVN i det grønne område på Fulgsang Allé søndag d. 27 februar kl 14.

Der vil være tønder til tre aldersgrupper, fastelavnsboller og juice. Har man lyst må man meget gerne medbringe en kande kaffe.
Tilmeldng fjernet  

De bedste hilsner
Caroline og Astrid

Del på Facebook ved at klikke her:

Rentefradrag vedr. vejlånet til selvangivelsen for 2021

 

Af tabellen nedenfor fremgår det, hvor meget  husstanden, som boligejer kan fradrage på selvangivelsen under punkt 44, hvis man deltager i vejlånet.

Det gør grundejere som:

A) bor ud til privat fællesvej inkl. hjørnegrund,

B) Ikke  har indfriet lånet eller betalt kontant da det blev oprettet eller

C) Ikke bor ud til offentlig vej.

Såfremt du er flyttet fra eller til i 2021 bedes du selv afklare fordelingen af rentefradraget med de øvrige grundejere i sidste regnskabsår..

Ydelsen på vejlånet var 3900,- kr i 2021, af dem er beløbet i rente kolonne. fradragsberetiget.

Totaler ultimo 2021 for alle deltagere. Restgæld Rente
  7.466.396 419.579
1 families hus på privat fællesvej (lånefinansieret) 42.792 2.405
2 familiershuse m. lånefinansiering 44.103 2.478
3 familiershuse m. lånefinansiering 45.415 2.552

Kassereren

Kassereren @ ksvk.dk

Del på Facebook ved at klikke her:

Nye parkeringszoner i Vanløseområdet

Et input om parkering:
Kommunen har besluttet at udvide området med tidsbegrænset parkering.
Der etableres 3 nye zoner syd og øst for de nuværende. Vi ligger jo nord for, så vi kommer ikke ind i zonerne, men det giver en yderligere grund til at overveje om vi skal have parkeringszoner i vores område.
Vi har sat et arbejde i gang med at undersøge holdningen til parkeringsbegrænsning. Giv en melding hvis du er interesseret i at deltage i dette.
Uddrag fra beslutningen fra kommunens notat:
“… Det er i forbindelse med budgetaftalen politisk besluttet at etablere alle 15 parkeringszoner som tidsbegrænsede zoner. Det vil sige, at parkering fortsat vil være gratis, men tidsbegrænset til tre timer. De tidsbegrænsede zoner gælder på kommunale veje og private fællesveje, men ikke på helt private veje, da kommunen ikke er vejmyndighed på disse. Det er muligt at indgå en aftale med grundejerne om at indlemme private veje i kommunal parkeringskontrol, men det kræver en særskilt aftale. Der udstedes gratis beboerlicenser til beboere med adresse inden for zonen – én licens per person over 18 år i husstanden. Denne licens undtager fra tre timers restriktionen. På samme vis udstedes der gratis erhvervslicenser til erhvervskøretøjer registreret til virksomheder beliggende inden for parkeringszonen.”
Hilsen
Sune Formand

Del på Facebook ved at klikke her:

Kom til paneldebat forud for kommunalvalget

Kære medlemmer
Vi er jo medlem af grundejeren.dk, som inviterer til paneldebat forud for kommunalvalget. Debatten er den 28. oktober i Kulturstationen Vanløse i forlængelse af Grundejeren.dk’s repræsentantskabsmøde.
Jeg er ikke helt klar over om der er krav om tilmelding, men som arrangør er det jo altid rart at vide hvor mange der kommer, så hvis du vil deltage, så send gerne en mail til *formand@ksvk.dk <formand@ksvk.dk>* og jeg kan formidle videre.
Programmet er nedenfor.
Hilsen
Sune
PROGRAM*
Kl. 16.40-17.00 Dørene åbner Kl. 17.00- ca. 18.30: Repræsentantskabsmøde Se separat dagsorden 18.30-18.45: Pause med spisning 18.50-19-45: Bo Trygt: Det Trygge boligkvarter og sikring mod indbrud Bo Trygt er et samarbejde mellem Trygfonden, RealDania og Videncenter Bolius, som har fokus på bl.a. indbrud i danske hjem. 19.45-20.00: Pause med kage 20.00-21.30: Paneldebat med lokalpolitikere og kandidater til KV21 Aftenens temaer er modereret af formand, Jacob Gorm Larsen – Mindre forurening, mere bæredygtighed – Fortætning, boligspekulation og dispensationer
Bekræftede deltagere i panelet er: – Andreas Keil, Socialdemokratiet – Finn Rudaizky, Dansk Folkeparti – Gorm Anker Gunnarsen, Enhedslisten – Jakob Næsager, Konservative – Jens-Kristian Lütken, Venstre – Marcus Vesterager, Socialdemokratiet – Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre – Mette Reissmann, Socialdemokratiet – Niels Peder Ravn, Nye Borgerlige

Del på Facebook ved at klikke her:

Beskyt din kælder mod oversvømmelse

Efteråret er over os med løvfald og andet godt. Brug 10 minutter, få lidt motion giv plads til at regnvandet kan komme i brøndende… Fej din rendesten før din nabo – så er du med til at passe på vores alle sammens veje, huse og haver.
Hilsen
Bestyrelsen

Del på Facebook ved at klikke her:

Grundejeren nr. 49 og valgmøde i Vanløse

Nu kan du læse det nye nummer af bladet Grundejeren som udgives af Fællesforeningen af grundejerforeninger i København.

Her kan du læse årsberetningen for foreningen samt et fyldigt indlæg, hvor alle kommunalvalgets partier har haft mulighed for at komme til orde med fokus på spørgsmål om foreningens område. Bladet finder du her.

Grundejeren 49 September 2021

Valgmøde i Kulturstationen i forbindelse med repræsentantskabsmødet

som afholdes lokalt i vores bydel:

torsdag den 28. oktober 2021 kl. 17 i
Kulturstationen Vanløse
Herupsalen
Jernbane Alle 38
2720 København

Det offentlige valgmøde finder sted bagefter:

Aftenens program ser sådan ud:

Kl. 16.30-17.00 Dørene åbner
Kl. 17.00- ca. 18.30 Repræsentantskabsmøde Se bladet
18.30-18.45: Pause med spisning
18.50-19-45: Bo Trygt indlæg
19.45-20.00: Pause med kage

Valg møde

20.00-21.30: Paneldebat med lokalpolitikere og kandidater til KV21

Del på Facebook ved at klikke her: