Vejarbejde på Jyllingvej fra lørdag den 26AUG23-01SEP23

Til naboerne omkring Jyllingevej nr. 2 – 44

Lørdag d. 26. august i uge 34 påbegynder Teknik- og Miljøforvaltningen renovering af kørebanen på Jyllingevej mellem Sallingvej og Jernbane allé. Arbejdet forventes afsluttet fredag d. 1. september i uge 35.

Arbejdet udføres i følgende tidsrum:  
I weekenden mellem d. 26.-27. august fræses kørebanen i tidsrummet fra kl. 08:00 – 20:00.
Fra mandag d. 28. august til fredag d. 1. september asfalteres der om natten i hverdagene i tidsrummet fra kl. 18.00-05.00.
Sluttidspunktet er desværre afhængigt af vejret, da det ikke er muligt at lægge ny asfalt, hvis det regner.

Jyllingevej spærres periodevis i enten ind- eller udgående retning mens arbejdet foregår. Benyt venligst omkørsel via Slotsherrensvej – Ålekistevej. I hele perioden vil der være parkeringsforbud omkring arbejdsområdet.
Den kollektive trafiks påvirkes af renoveringen, hvorfor busruterne på strækningen omlægges med arbejdet foregår. Orientering om dette kan findes via Rejseplanen eller DOT for de seneste opdateringer.

Af hensyn til trafiksikkerheden, er det vigtigt at den anviste vejskiltning følges. Arbejdet kan være støjende og støvende.
Vi håber på jeres forståelse.
Har du spørgsmål, kan du kontakte os på vejvedligehold@kk.dk.

Venlig hilsen
Teknik- og Miljøforvaltningen

På KSVK bestyrelsens vegne 

Torben 
Kassererer

Del på Facebook ved at klikke her:

Steler på Kirkebjerg Allé og Højstrupvej

Ved du hvad steler er? Nu kan du se 6 nyopsatte steler i T-krydset Kirkebjerg Allé og Højstrupvej. De skal hjælpe os med at sikre tryg trafik sker på kørebanen samt spare os for unødige udgifter til de mange fortovsfliser vi har bekostet i området. Stelerne er bøjelige, men vi ser helst at du kører uden om.

Del på Facebook ved at klikke her:

Lidt status på parkeringen

Så er vi ved at være klar til at der kan sendes ansøgning til kommunen om tilladelse til at indføre parkeringsrestriktioner. En del af ansøgningen er at kommunen skal godkende etableringen af parkeringsbåse. De er nu tegnet op og I kan se en skitse af dem på disse billeder.
I skal være opmærksomme på at det er skitser, og at man ikke kan se hvor der er indkørsler mv. De tegninger, kommunen skal have, har en langt større detaljeringsgrad.
Selvom vi ikke etablerer i den nordlige del i første omgang, så skal ansøgningen dække hele grundejerforeningen. I kan derfor også se skitsering af båsene nord for Slotsherrensvej.
Hilsen
Sune, formandDel på Facebook ved at klikke her:

Hastighedsnedsættelser på vejene

Vi har fået orientering fra kommunen om at der indføres hastighedsbegrænsning på 40 km/t på vejene i foreningen. Det kan måske undre lidt, da vi jo allerede har 30 km/t skiltning. Den nuværende skiltning er kun en anbefaling. Reelt set må man køre 50 km/t på vejene. Der bliver derfor sat påbudsskilte op med 40 km/t zone. De blå 30 km/t skilte bliver stående Da det er påbudsskilte, så er der specifikke regler for placering og synlighed, så vi har begrænset indflydelse på placeringen. Vi er dog i dialog med kommunen.
God sommer
Sune, formand
Del på Facebook ved at klikke her:

Så repareres der kloakker.

Formanden for vejudvalget fortæller idag:

Vi har i øjeblikket 2 teams fra entreprenørfirmaet Larsson & Nielsen igang på vores fællesveje.
Det ene team udbedrer de 11 regnvejrsbrønde, der trænger til en nye foringer. Det andet team udskifter cirka 80 knækkede fliser og retter de skæve op, som er registreret af bestyrelsen.
Der vil også snarest muligt blive opsat steler (stolper) så vi undgår de gentagne ødelæggelser af fliserne på hjørnet mellem Højstrupvej og Kirkebjerg Allé. For 3 måneder siden ødelagde en entreprenør hele fortovet og skubbede alle fliserne ud af position. Vi har nu fået det re-etableret; blot for at konstatere at endnu en tung bil har kørt hen over fortovet i et højresving og knækket to fliser.
 

Der er etableret midlertidig bygge- og opbevaringsplads i anlægget. Vi regner med at arbejdet pågår henover sommeren

 

Henrik Bastius Kristensen

Del på Facebook ved at klikke her:

Grundejeren, april 2023

Nu kan du læse det nye nummer af bladet Grundejeren nr. 54 som udgives af vore fælles grundejerforening i København.

Grundejeren 54 april 2023

Her kan du blandt andet læse årsberetningen som kommer op på  repræsentantskabs mødet der afholdes i Valby den 8. maj, ladestandere på vore veje, hjertestartere, GDPR om fortrolighed med medlemernes personoplysninger i foreningens regi samt om honorarer til bestyrelsen i andre grundejerforeninger og meget mere.

God læselyst!

 

Del på Facebook ved at klikke her:

Sidste change for tilmelding til Generalforsamlingen

I går – mandag den 10. april udløb – tilmeldingsfristen til generalforsamlingen, der foregår mandag den 17. april i Adventskirkens mødelokaler. Vi holder lige tilmeldingsvinduet åbent i en dags tid mere – så kig gerne i din mailbox efter indkaldelsen og tilmeld dig via linket her – så vi kan afstemme det praktiske arrangement med deltagerantallet. PS: Man kan godt møde op på dagen uden at være tilmeldt – men kan så ikke forvente at få del i traktementet kl 18.30. Generalforsamlingen starter kl 19.15.

 

Del på Facebook ved at klikke her:

Få indflydelse på dit lokalområde – kom til generalforsamlingen 17. april

Vi har snart generalforsamling.
Vi mangler nye medlemmer i bestyrelsen.
– Arbejdet er overskueligt. – Møderne er hyggelige – 4-5 pr år plus en middag – Du kan præge dit nærområde ift. parkering, anlægget, trafikken og vejene
Skriv til mig på formand@ksvk.dk hvis du vil vide mere. Eller mød op på generalforsamlingen og stil op til bestyrelsen.
God påske
Sune

Del på Facebook ved at klikke her:

Nye medlemmer til bestyrelsen

Vi savner medlemmer til vores lille og hyggelige bestyrelse. Vil du have indflydelse på parkering, anlæggets udformning, snerydning osv. Vil du have et tættere kendskab til dit lokalområde og være med til at sikre grundejerforeningen som et attraktivt og rart område. Vi trænger til nye medlemmer i bestyrelsen. Arbejdsmængden er overkommelig og du bestemmer selv hvor mange kræfter du vil lægge i det. Kontakt mig gerne på formand@ksvk.dk hvis du vil høre mere.
Hilsen
Sune, formand – – – –
Del på Facebook ved at klikke her: