Rentefradrag vedr. vej lån i grundejerforeningen 2023 til din selvangivelse.

Sidste år betalte vi i samlet  386.759 kr. i renter på vejlånet.

Af tabellen nedenfor fremgår det, hvor meget du som boligejer kan fradrage på sin selvangivelsen under punkt 44 i selvangivelsen for 2023.
 
Kort forklaring: Vejlånet er som hovedregel opdelt i forhold til matrikler og antal ejendomme på matriklen ud fra de retningslinjer, som blev vedtaget af generalforsamlingen i forbindelse med låneoptagelsen. Enkelte flerfamiliehuse har derfor en selvstændig gældspost for den enkelte ejendom.
 
For flerfamilieshuse med fælles gældspost må man selv løse hvordan renteudgiften skal fordeles Du har altså for skatteåret 2023 mulighed for at fradrage på 2.217,- (for et én familieshus). 
Det er en betingelse at: 

A) bor ud til privat fællesvej inkl. hjørnegrund,

B) Ikke  har indfriet lånet eller betalt kontant da det blev oprettet eller

C) og altså ikke bor ud til offentlig vej.

Såfremt du er flyttet fra eller til i 2023 bedes du selv afklare fordelingen af rentefradraget med de øvrige grundejere i sidste regnskabsår..

Ydelsen på vejlånet var 3900,- kr i 2023. Ud af de 3900,  kr udgør nedenstående beløb i rente kolonnen som er fradragsberetiget.

Totaler ultimo 2023 for alle deltagere i vejlånet. Restgæld Rente
  6.848.784 386.759
1 families hus på privat fællesvej (lånefinansieret) 39.252 2.217
2 familiershuse m. lånefinansiering 40.455 2.285
3 familiershuse m. lånefinansiering 41.658 2.352

Renten på lånet er fast, 5,604%. Lånet kan indfries til kurs 100 i september 2027.

Ikke nogen formue at spare i skat, men med en træk-% på 36%  vil det give knap 800,- kr retur i skat bare for at overføre et beløb til pkt 44 på selvangivelsen.  

Kassereren

 
Del på Facebook ved at klikke her:

Snerydning på vejene

Vi har desværre oplevet at vores snerydningsfirma ikke har været helt skarpe på snerydningen. Desværre fik de ikke ryddet sneen, mens det var tø, og det er nu fastkørt og iset på flere veje. Vi har været i dialog med vores snerydningsfirma og de har lovet at gøre det bedre samt foretage ekstra saltning. Det er dog tvivlsomt, hvor godt det hjælper, da saltet både kræver forholdsvis høje temperaturer og helst også at der er trafik, som bearbejder sneen/isen. Vi forventer at de retter op fremadrettet, men indtil da, må hver enkelt grundejer hjælpe til med at fjerne sne og is på egen vejdel ved egen indsats. Uanset snerydningsaftale er det den enkelte grundejers ansvar.

Del på Facebook ved at klikke her:

Grundejeren, dec 2023

Så er der en nyt nr af Grundejeren.dk nr. 56 klar,  klik på billedet herunder. 

Denne gang med nyt om at

  • bo bæredygtigt eller velisoleret som vi sagde i gamle dage,
  • flagning,
  • boligskatter og vurdering,
  • retten til partshørring ved byggerier i vores forening,
    • hvor vi netop har søgt at bliver registret,  som vejejere i hele vores forening, hvilket vi ikke har været tidligere, med den konsekvens at vi ikke er blevet hørt ved byggesager. Det sker via en tinglysning på vore matrikler.
  • Er det rimeligt at vi på private veje skal betale moms af vejvedligeholdelse, når man ikke gør på det på offentlige veje?
  • Endelig er der også en artikel om at vi stadig har mulghed for, at søge og måske få tilskud, til smukke regnvandsafledningsanlæg på vores veje, hvis vi søger hurtigt.

Hvad siger medlemmerne til dette?

og meget mere, i alt 29 sider.

Del på Facebook ved at klikke her:

Grundejeren, august 2023

Så er der en nyt nr af grundejeren klar her elle klik på billedet.

Her kan du læse om vurdering, grundstørretørrelser, natur i haven og meget andet.

 

Del på Facebook ved at klikke her:

Vejarbejde på Jyllingvej fra lørdag den 26AUG23-01SEP23

Til naboerne omkring Jyllingevej nr. 2 – 44

Lørdag d. 26. august i uge 34 påbegynder Teknik- og Miljøforvaltningen renovering af kørebanen på Jyllingevej mellem Sallingvej og Jernbane allé. Arbejdet forventes afsluttet fredag d. 1. september i uge 35.

Arbejdet udføres i følgende tidsrum:  
I weekenden mellem d. 26.-27. august fræses kørebanen i tidsrummet fra kl. 08:00 – 20:00.
Fra mandag d. 28. august til fredag d. 1. september asfalteres der om natten i hverdagene i tidsrummet fra kl. 18.00-05.00.
Sluttidspunktet er desværre afhængigt af vejret, da det ikke er muligt at lægge ny asfalt, hvis det regner.

Jyllingevej spærres periodevis i enten ind- eller udgående retning mens arbejdet foregår. Benyt venligst omkørsel via Slotsherrensvej – Ålekistevej. I hele perioden vil der være parkeringsforbud omkring arbejdsområdet.
Den kollektive trafiks påvirkes af renoveringen, hvorfor busruterne på strækningen omlægges med arbejdet foregår. Orientering om dette kan findes via Rejseplanen eller DOT for de seneste opdateringer.

Af hensyn til trafiksikkerheden, er det vigtigt at den anviste vejskiltning følges. Arbejdet kan være støjende og støvende.
Vi håber på jeres forståelse.
Har du spørgsmål, kan du kontakte os på vejvedligehold@kk.dk.

Venlig hilsen
Teknik- og Miljøforvaltningen

På KSVK bestyrelsens vegne 

Torben 
Kassererer

Del på Facebook ved at klikke her:

Steler på Kirkebjerg Allé og Højstrupvej

Ved du hvad steler er? Nu kan du se 6 nyopsatte steler i T-krydset Kirkebjerg Allé og Højstrupvej. De skal hjælpe os med at sikre tryg trafik sker på kørebanen samt spare os for unødige udgifter til de mange fortovsfliser vi har bekostet i området. Stelerne er bøjelige, men vi ser helst at du kører uden om.

Del på Facebook ved at klikke her:

Lidt status på parkeringen

Så er vi ved at være klar til at der kan sendes ansøgning til kommunen om tilladelse til at indføre parkeringsrestriktioner. En del af ansøgningen er at kommunen skal godkende etableringen af parkeringsbåse. De er nu tegnet op og I kan se en skitse af dem på disse billeder.
I skal være opmærksomme på at det er skitser, og at man ikke kan se hvor der er indkørsler mv. De tegninger, kommunen skal have, har en langt større detaljeringsgrad.
Selvom vi ikke etablerer i den nordlige del i første omgang, så skal ansøgningen dække hele grundejerforeningen. I kan derfor også se skitsering af båsene nord for Slotsherrensvej.
Hilsen
Sune, formandDel på Facebook ved at klikke her:

Hastighedsnedsættelser på vejene

Vi har fået orientering fra kommunen om at der indføres hastighedsbegrænsning på 40 km/t på vejene i foreningen. Det kan måske undre lidt, da vi jo allerede har 30 km/t skiltning. Den nuværende skiltning er kun en anbefaling. Reelt set må man køre 50 km/t på vejene. Der bliver derfor sat påbudsskilte op med 40 km/t zone. De blå 30 km/t skilte bliver stående Da det er påbudsskilte, så er der specifikke regler for placering og synlighed, så vi har begrænset indflydelse på placeringen. Vi er dog i dialog med kommunen.
God sommer
Sune, formand
Del på Facebook ved at klikke her:

Så repareres der kloakker.

Formanden for vejudvalget fortæller idag:

Vi har i øjeblikket 2 teams fra entreprenørfirmaet Larsson & Nielsen igang på vores fællesveje.
Det ene team udbedrer de 11 regnvejrsbrønde, der trænger til en nye foringer. Det andet team udskifter cirka 80 knækkede fliser og retter de skæve op, som er registreret af bestyrelsen.
Der vil også snarest muligt blive opsat steler (stolper) så vi undgår de gentagne ødelæggelser af fliserne på hjørnet mellem Højstrupvej og Kirkebjerg Allé. For 3 måneder siden ødelagde en entreprenør hele fortovet og skubbede alle fliserne ud af position. Vi har nu fået det re-etableret; blot for at konstatere at endnu en tung bil har kørt hen over fortovet i et højresving og knækket to fliser.
 

Der er etableret midlertidig bygge- og opbevaringsplads i anlægget. Vi regner med at arbejdet pågår henover sommeren

 

--

Henrik Bastius Kristensen
Del på Facebook ved at klikke her: