Så er der et nyt nr. af Grundejeren nr. 57

Denne gang med ny om

 • parkering,
 • sagsbehandling for byggesager i kommunen
 • enegispareråd
 • Kontrol af legepladser

Men desværre og dårligt nyt om ny ejendomsskat, der baseres på  de nye vurderinger, der fra 2025  også kommer til at omfatte beskatning  af fælles områder, som fx. vores anlæg. Der vil  i de kommende år blive introduceret en grundskat, som du formentlig kommer til at betale via vores grundejerforening. Læs hele bladet ved at klikke på bladet herunder Grundejeren.dk 57

 

Del på Facebook ved at klikke her:

Grundejeren, dec 2023

Så er der en nyt nr af Grundejeren.dk nr. 56 klar,  klik på billedet herunder. 

Denne gang med nyt om at

 • bo bæredygtigt eller velisoleret som vi sagde i gamle dage,
 • flagning,
 • boligskatter og vurdering,
 • retten til partshørring ved byggerier i vores forening,
  • hvor vi netop har søgt at bliver registret,  som vejejere i hele vores forening, hvilket vi ikke har været tidligere, med den konsekvens at vi ikke er blevet hørt ved byggesager. Det sker via en tinglysning på vore matrikler.
 • Er det rimeligt at vi på private veje skal betale moms af vejvedligeholdelse, når man ikke gør på det på offentlige veje?
 • Endelig er der også en artikel om at vi stadig har mulghed for, at søge og måske få tilskud, til smukke regnvandsafledningsanlæg på vores veje, hvis vi søger hurtigt.

Hvad siger medlemmerne til dette?

og meget mere, i alt 29 sider.

Del på Facebook ved at klikke her:

Grundejeren sept 2022

Nu kan du læse det nye nummer af bladet Grundejeren som udgives af Fællesforeningen af grundejerforeninger i København.

Her kan du blandt andet læse om

 • Grundejerens høringssvar til strategi og handleplan for  biodiversitet i Københavns  kommune,
 • gode råd til ansøgere af tilskud via samme pulje,  
 • interview med teknik og mijøborgmester Line Barfoed  fra enhedslisten
 • referat fra generalforsamlingen..

Grundejeren 52 September 2022

Del på Facebook ved at klikke her:

Grundejeren nr. 49 og valgmøde i Vanløse

Nu kan du læse det nye nummer af bladet Grundejeren som udgives af Fællesforeningen af grundejerforeninger i København.

Her kan du læse årsberetningen for foreningen samt et fyldigt indlæg, hvor alle kommunalvalgets partier har haft mulighed for at komme til orde med fokus på spørgsmål om foreningens område. Bladet finder du her.

Grundejeren 49 September 2021

Valgmøde i Kulturstationen i forbindelse med repræsentantskabsmødet

som afholdes lokalt i vores bydel:

torsdag den 28. oktober 2021 kl. 17 i
Kulturstationen Vanløse
Herupsalen
Jernbane Alle 38
2720 København

Det offentlige valgmøde finder sted bagefter:

Aftenens program ser sådan ud:

Kl. 16.30-17.00 Dørene åbner
Kl. 17.00- ca. 18.30 Repræsentantskabsmøde Se bladet
18.30-18.45: Pause med spisning
18.50-19-45: Bo Trygt indlæg
19.45-20.00: Pause med kage

Valg møde

20.00-21.30: Paneldebat med lokalpolitikere og kandidater til KV21

Del på Facebook ved at klikke her:

Nyt nummer af grundejeren og ny liste over ejendomme der har været mægler på hjemmesiden.

Der er kommet et nyt nummer af bladet Grundejeren nr. 48 fra april 2021, som du kan læse gratis med i, fordi vi som forening er medlem af foreningen  Grundejeren.dk

I bladet kan du læse om en sag der netop er endt med at begrænse adgangen til at bygge flerfamilieshuse på villagrunde i en grundejerforening ved Strandpromenadekvarteret på Østerbro,  som er omfattet af en byplan, der ligner den som gælder i vores område Byplan 32. Du kan også læse om affaldsortering, bæredygtighed, høring om private fællesveje,  generalforsamlinger i en Corona tid, hvor vi jo som bekendt forsøger at afholde vores virtuelt den 19. april. 21.

Bladet ligger her nr. 48 

I forbindelse med henvendelser fra mæglere besvarer kassereren jævnligt spørgsmål på de enkelte ejendomme om forhold til vejlån m.m. Kassereren har sammenstillet en liste over de ejendomme har været forespurgt på de seneste år som du kan finde her.  eller via menuen:  Ejendomme der er handlet.

Indlæg fra Henrik Bastius fra Facebook i dag.

Den 18.marts er der udsendt et nyhedsbrev til de af foreningens medlemmer, som tilmeldt nyhedsbrevet på foreningens hjemmeside www.ksvk.dk. Vi har i flere år slået på tromme for at medlemmerne orienterer sig via hjemmesiden, som kassereren har lagt et stort arbejde i at stable på benene – og det er lykkedes ganske godt. I nyhedsbrevet er der beskrevet, hvordan man tilmelder sig den ordinære generalforsamling, der afholdes mandag den 19. april kl 19.00. Som det ser ud nu, bliver det en virtuel generalforsamling. Ønsker du at være med til generalforsamlingen, og har du endnu ikke tilmeldt dig, skal du så hurtigt som muligt tilmelde dig på flg mailadresse: erikjoensson29@gmail.com  Du vil i dagene op til generalforsamlingen få tilsendt et link pr. mail til det virtuelle møde. Bestyrelsen kommer ikke til at sprede linket via sociale medier som f.eks denne facebookgruppe, så det er lidt problematisk, hvis du finder ud af, at du kan og vil deltage kort tid før generalforsamlingen starter.

Del på Facebook ved at klikke her:

Ny nummer af bladet Grundejeren august 2020

Kirkestiens villakvarter er medlem af grundejeren.dk, Fællesforeningen af grundejerforeninger i København.

Foreningen har netop udgivet et nyt blad nr. 46, april 2020, bl.a. med en artikel om en løsning på parkerings problemet i private grundejerforeninger som vores.

Du kan finde bladet her.

De historisk interesserede læsere vil også bemærke at en del af foreningens lidt ældre blade, nu er tilgængelig her på webben.

 

Del på Facebook ved at klikke her:

Hovedrengøringen af vores fortove og veje, og nyt nr. af Grundejeren

Egelykkevejs ve(n)stre side er rengjort og fejet onsdag. Imorgen gælder det den anden side. Jeg har prøvet at jage bilerne væk med lidt venlig afspærring og skilte, hvor jeg beder om, at man ikke parkerer fredag . Håber det hjælper (et eksempel, man kan kopiere), og kan forstå at ihvertfald Højstrupvej ikke kunne fejes igår pga parkerede biler. Til gengæld fjernes der ukrudt og lægges ny grus på samme vej, nord for Slotsherrensvej. Bestyrelsen moniterer fremdriften og holder Anlægsgartnerfirmaet Grøn Vækst op på den lovede leverance.

 

Du kan læse det nye nr. 42, marts 2019 af grundejeren her.

Del på Facebook ved at klikke her: