Rentefradrag vedr. vej lån i grundejerforeningen 2022

I 2022 betalte vi i samlet  403.593 kr. i renter på vejlånet.
Af tabellen nedenfor fremgår det, hvor meget du som boligejer kan fradrage på sin selvangivelsen under punkt 44 i selvangivelsen for 2022.
 
Kort forklaring: Vejlånet er som hovedregel opdelt i forhold til matrikler og antal ejendomme på matriklen ud fra de retningslinjer, som blev vedtaget af generalforsamlingen i forbindelse med låneoptagelsen. Enkelte flerfamiliehuse har derfor en selvstændig gældspost for den enkelte ejendom.
 
For flerfamilieshuse med fælles gældspost må man selv løse hvordan renteudgiften skal fordeles Du har altså mulighed for at fradrage på 2.313,- (for et én familieshus). 
Det er en betingelse at: 

A) bor ud til privat fællesvej inkl. hjørnegrund,

B) Ikke  har indfriet lånet eller betalt kontant da det blev oprettet eller

C) Ikke bor ud til offentlig vej.

Såfremt du er flyttet fra eller til i 2022 bedes du selv afklare fordelingen af rentefradraget med de øvrige grundejere i sidste regnskabsår..

Ydelsen på vejlånet var 3900,- kr i 2022. Ud af de 3900,  kr udgør nedenstående beløb i rente kolonnen som er fradragsberetiget.

Totaler ultimo 2022 for alle deltagere. Restgæld Rente
  7.166.007 403.593
1 families hus på privat fællesvej (lånefinansieret) 41.070 2.313
2 familiershuse m. lånefinansiering 42.329 2.383
3 familiershuse m. lånefinansiering 43.588 2.455

Renten på lånet er fast, 5,604%. Lånet kan indfrie til kurs 100 i september 2027.

Kassereren

Del på Facebook ved at klikke her: