Rentefradrag vedr. vej lån i grundejerforeningen 2022

I 2022 betalte vi i samlet  403.593 kr. i renter på vejlånet.
Af tabellen nedenfor fremgår det, hvor meget du som boligejer kan fradrage på sin selvangivelsen under punkt 44 i selvangivelsen for 2022.
 
Kort forklaring: Vejlånet er som hovedregel opdelt i forhold til matrikler og antal ejendomme på matriklen ud fra de retningslinjer, som blev vedtaget af generalforsamlingen i forbindelse med låneoptagelsen. Enkelte flerfamiliehuse har derfor en selvstændig gældspost for den enkelte ejendom.
 
For flerfamilieshuse med fælles gældspost må man selv løse hvordan renteudgiften skal fordeles Du har altså mulighed for at fradrage på 2.313,- (for et én familieshus). 
Det er en betingelse at: 

A) bor ud til privat fællesvej inkl. hjørnegrund,

B) Ikke  har indfriet lånet eller betalt kontant da det blev oprettet eller

C) Ikke bor ud til offentlig vej.

Såfremt du er flyttet fra eller til i 2022 bedes du selv afklare fordelingen af rentefradraget med de øvrige grundejere i sidste regnskabsår..

Ydelsen på vejlånet var 3900,- kr i 2022. Ud af de 3900,  kr udgør nedenstående beløb i rente kolonnen som er fradragsberetiget.

Totaler ultimo 2022 for alle deltagere. Restgæld Rente
  7.166.007 403.593
1 families hus på privat fællesvej (lånefinansieret) 41.070 2.313
2 familiershuse m. lånefinansiering 42.329 2.383
3 familiershuse m. lånefinansiering 43.588 2.455

Renten på lånet er fast, 5,604%. Lånet kan indfrie til kurs 100 i september 2027.

Kassereren

Del på Facebook ved at klikke her:

Rentefradrag vedr. vejlånet til selvangivelsen for 2021

 

Af tabellen nedenfor fremgår det, hvor meget  husstanden, som boligejer kan fradrage på selvangivelsen under punkt 44, hvis man deltager i vejlånet.

Det gør grundejere som:

A) bor ud til privat fællesvej inkl. hjørnegrund,

B) Ikke  har indfriet lånet eller betalt kontant da det blev oprettet eller

C) Ikke bor ud til offentlig vej.

Såfremt du er flyttet fra eller til i 2021 bedes du selv afklare fordelingen af rentefradraget med de øvrige grundejere i sidste regnskabsår..

Ydelsen på vejlånet var 3900,- kr i 2021, af dem er beløbet i rente kolonne. fradragsberetiget.

Totaler ultimo 2021 for alle deltagere. Restgæld Rente
  7.466.396 419.579
1 families hus på privat fællesvej (lånefinansieret) 42.792 2.405
2 familiershuse m. lånefinansiering 44.103 2.478
3 familiershuse m. lånefinansiering 45.415 2.552

Kassereren

Kassereren @ ksvk.dk

Del på Facebook ved at klikke her:

Skatte fradrag 2016 for vejvedligeholdelsesgæld

Du har forhåbentlig  husket at tilføje dit fradrag på 2790,- (for et én familieshus). Beløbet er værdien af renteudgiften for 2016 til vejvedligeholdelselånet i foreningen. Dette beløb er fradragsberettiget under lån med flere ejere under punkt 44 på selvangivelsen.

For alle husopdelingsformer ser tallene således ud:

Privat fællesvej, en familieshus    2.790,-
Privat fællesvej, tofamilieshus m. lånefinansiering    2.873,-
Privat fællesvej, trefamilierhus m. lånefinansiering   2956,-
Privat fællesvej, femfamilierhus m. lånefinansiering   3.122,-
Privat fællesvej u. lånefinansiering (kontant afregnet)   83.13
Offentlig vej   83.13
Det stod jo i grundejerforeningsbladet.
Del på Facebook ved at klikke her: