Lidt status på parkeringen

Så er vi ved at være klar til at der kan sendes ansøgning til kommunen om tilladelse til at indføre parkeringsrestriktioner. En del af ansøgningen er at kommunen skal godkende etableringen af parkeringsbåse. De er nu tegnet op og I kan se en skitse af dem på disse billeder.
I skal være opmærksomme på at det er skitser, og at man ikke kan se hvor der er indkørsler mv. De tegninger, kommunen skal have, har en langt større detaljeringsgrad.
Selvom vi ikke etablerer i den nordlige del i første omgang, så skal ansøgningen dække hele grundejerforeningen. I kan derfor også se skitsering af båsene nord for Slotsherrensvej.
Hilsen
Sune, formandDel på Facebook ved at klikke her: