Sommernyt fra grundejerforeningen

Hej Alle
Håber at alle fortsat nyder sommeren.
Her er lidt opsummering på de aktiviteter vi besluttede på generalforsamlingen i juni.
*Renovering af regnvejrsbrøndene* Igennem det sidste års tid har vi fået undersøgt tilstanden på regnvejrbrøndene, som ligger i vejene. Vi havde sidste år et sammenbrud, som blev ret dyrt at reparere, så for at reducere risikoen for en gentagelse igangsatte vi undersøgelserne. Vi har 12 brønde, som skal have forebyggende renovering og arbejdet er netop gået i gang. For at kunne dække udgift til renoveringen har vi i generalforsamlingen besluttet at alle medlemmer betaler et ekstraordinært beløb på kr. 1000 pr. medlem. Beløbet vil fremgå af Betalingsservice eller på tilsendt girokort, hvis man ikke er tilmeldt betalingsservice. Vi er glade for at der var enstemmighed om beslutningen, så vi alle står bag arbejdet med at vedligehold de regnvejrsbrønde, som reducerer risikoen for oversvømmelser ved skybrud.
*Øgede udgifter til snerydning* Vi kan ikke længere holde vores snerydningsomkostning på det meget lave niveau vi har haft tidligere. Vi har derfor lagt et øget beløb ind i budgettet til betaling af en fastprisaftale. Vi mener fortsat det er mere hensigtsmæssigt med fælles snerydning af vejene frem for at overlade opgaven til den enkelte grundejer.
*Mindre “renovering” i anlægget* Vi har et meget stort krat i anlægget, som naboen gerne vil have fjernet til fordel for et hegn. Det giver os en mulighed for at komme lidt i bund – og måske se på om der skal plantes andre buske. Vi har derfor accepteret at foreningen betaler halvdelen af udgiften – dog først i 2023, når vi har penge til det. Indtil da lægger anlæggets nabo ud for udgiften, hvilket vi er glade for.
God sensommer til alle
Sune

Del på Facebook ved at klikke her: