Ukrudt i fortovene

Ukrudt i fortov og asfaltkanterne ødelægger belægningen. 

Det er derfor vigtigt at få fjernet ukrudt når det spirer frem i fortovene – minimum et par gange om året. Vi skylder stadig ca. kr. 9 mill på fortove og asfalt, så det vil være rart, hvis vi ikke skal til at lave yderligere renoveringer lige foreløbigt.
Vær med til at beskytte fortove og veje. Fjern ukrudtet og hold afløbsristene fri, så vandet uhindret kan løbe væk.

Hvis du er så heldig at have vejtræ ved din grund, så er det også bedst – og billigst for os alle – hvis du holder det fri for ukrudt.

Del på Facebook ved at klikke her:

Parkering

På baggrund af en forspørgsel om parkering i anlægget, har flere givet deres besyv med i debatten på Facebook, ligesom enkelte beboere har kontaktet webmasteren direkte. Jeg har derfor skrevet en side om parkering  og de regler der gælder i vores forening og i Københavns kommune. Der er også  oplysninger om hvor du kan  kan henvende dig hvis du vil vide mere.

 

Del på Facebook ved at klikke her:

Ny funktion med oversigt over status på telt og bord udlejningen.

På hjemmesiden er der tilføjet et link med informationer om foreningens telt, bord og stole udlejning.

Du finder linket under menuen,

Kontakt foreningen / Udlejning af telte og borde.

Du kan også bare klikke på ovennævnte link.

Nederst på siden findes der et link til en kalender, der måned for måned giver et overblik over hvad der allerede er udlejet.

I første omgang må status tages med forbehold indtil bruges af systemet er kørt ind. Kontakt Torben Hertel i tvivlstilfælde.

Del på Facebook ved at klikke her:

Skatte fradrag 2016 for vejvedligeholdelsesgæld

Du har forhåbentlig  husket at tilføje dit fradrag på 2790,- (for et én familieshus). Beløbet er værdien af renteudgiften for 2016 til vejvedligeholdelselånet i foreningen. Dette beløb er fradragsberettiget under lån med flere ejere under punkt 44 på selvangivelsen.

For alle husopdelingsformer ser tallene således ud:

Privat fællesvej, en familieshus    2.790,-
Privat fællesvej, tofamilieshus m. lånefinansiering    2.873,-
Privat fællesvej, trefamilierhus m. lånefinansiering   2956,-
Privat fællesvej, femfamilierhus m. lånefinansiering   3.122,-
Privat fællesvej u. lånefinansiering (kontant afregnet)   83.13
Offentlig vej   83.13
Det stod jo i grundejerforeningsbladet.
Del på Facebook ved at klikke her:

Indkaldelse til generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling mandag den 27. marts 2017, kl. 19.00 

i Menighedssalen i Adventskirken, Sallingvej 90,

2720 Vanløse. Dørene åbnes kl. 18.30.

Dagsorden jævnfør vedtægterne § 11 er følgende:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3. Revideret regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag: Forslag om lukning af Fuglsang Allé mellem Havdrupvej og Højstrupvej

5. Kontingent, vejbidrag og budget til godkendelse

6. Valg af formand eller kasserer

Kasserer Anders Theil (valgt i 2015 – modtager ikke genvalg)

Bestyrelsen foreslår: Torben Wittchen

Formand Sune B. Krings (valgt i 2016 – ikke på valg i år)

7. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer og en bestyrelsessuppleant

Bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 

Rosa Winther (valgt i 2015 – villig til genvalg)

Henrik Kristensen (valgt i 2016 –villig til genvalg)

Jesper Puch Hansen (valgt i 2016 – villig til genvalg)

Bestyrelsessuppleant for 2 år: 

Kristian Fogede (valgt i 2016 – modtager ikke genvalg)

Medlemmer og suppleant, som ikke er på valg i 2016: 

Erik Jønsson

Morten Widtfeldt

Karl Peter Westlake, suppleant

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor: 

Jesper Krogdahl (valgt i 2016 – villig til genvalg)

Revisorsuppleant: 

Rex Andersen (valgt i 2016 – modtager ikke genvalg, fraflyttet foreningen)

Del på Facebook ved at klikke her:

Så er PiXi bogen kommet på Internettet ksvk.dk

Bestyrelsen besluttede på sit seneste bestyrelsesmøde ( i februar 2017) at gå på nettet med en hjemmeside, der på sigt skal gøre foreningens arbejde papirløst.

Der første sider ser nu dagens lys, og blandt dem er vores folder til nye grundejere kaldet Pixi bogen som netop er kommet online på web sitet. Klik på teksten ovenfor for at  se en pdf version af hæftet.

Under praktiske oplysninger på websiden kan du også finde de enkelte afsnit, via en overskrift og et link til det rette afsnit.

Hjemmesiden har fået det sigende og korte navn.

ksvk.dk

KirkeStiensVillaKvarter

Navnet kan med lidt træning udtales (prøv selv!), og de der kan  huske grundejerforeningens navn vil – med lidt held – også være i stand til at fremkalde hjemmesidens navn efter lidt stavetænkning:  k-s-v-k

Del på Facebook ved at klikke her:

Nyheder

Hjemmesiden er startet op den 14. februar 2017, og på dette sted vi der fremover blive postet nyheder primært fra bestyrelsen til foreningens medlemmer.

Endvidere vil der blive lagt sider op med praktiske informationer,  som kan være til nytte for grundejerforeningens medlemer.

Del på Facebook ved at klikke her: