Pris på udlejning af telte, borde og stole justeres.

Teltene blev udskiftet i 2017, og her i staren af 2018 har vi påbegyndt en udskiftning af stolene.

Priserne vil blive som følger:

Udlejningspriser pr. maj 2018:
Stole: 100,- kr per 30 stk stole
Borde: 100,- kr per 10 stk borde
Telte: 250,- kr per telt leje

Del på Facebook ved at klikke her:

Nyhedsbrev. 3. april 2018

Husk generalforsamlingen
på mandag den 8. april.

Kl. 18:30 åbnes dørene til årets generalforsamling i G/F Kirkestiens Villakvarter.

Mødet foregår i år i Adventskirkens mødelokale på Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

Mødet starter kl. 19:00.

Vedhæftet fremsendes foreningens reviderede regnskab for det seneste regnskabsår – kalenderåret 2017.

Regnskabet kan læses her:

Ud over regnskabet indeholder dokumentet en fjerde side, hvor bestyrelsens udkast til budget vises.

I år er regnskabet forandret en smule, idet det nu er muligt at se opsparingen i foreningens 3 dele, idet

  • foreningens drift som alle boligenheder bidrager til
  • vejvedligeholdelse som kun beboere på de private fællesveje bidrager til samt
  • vejlånet som kun grundejere på de private fælleveje, der ikke tidligere har indfriet deres lånedel bidrager til.

nu opgøres hver for sig.

Selve indkaldelse kan du finde i bladet, som blev uddelt i starten af marts måned til alle grundejere.
Bladet kan også findes her.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Del på Facebook ved at klikke her:

Kontingent og fradrag.

Nyhedsbrev fra Kirkestiens Villakvarter.

Ændring i kontingentet til Grundejerforeningen.

Kontingentet er sendt ud via Betalingsservice – eller girokort, hvis man ikke er tilmeldt betalingsservice.

Nogen undrer sig måske over at kontingentet er steget en smule. Det skyldes at vi på generalforsamlingen i foråret 2017 vedtog at hæve vejbidraget fra kr. 200 til kr. 300. Den samlede betaling – for dem der betaler kontingent, bidrag til vejvedligehold samt har vejlån – ligger herefter på 5.000,- kr pr. år.
Vi satser på at vi med et lidt højere vejbidrag kan sikre at reparationer på veje og fortove løbende kan udbedres.

Ændringen fremgår af generalforsamlingsreferatet som blev delt ud foråret 2017.

Hvis du ikke lige kan finde bladet, så kan du hvis du er på Facebook, tilmelde dig til vores Facebookgruppe – G/F Kirkestiens Villakvarter – hvor bladet kan findes via dette link Filer

Fradragsberettigede renter 2017

I 2017 betalte vi i alt 482.937,17  kr. i renter på vejlånet.
Af tabellen fremgår det, hvor meget man, som boligejer kan fradrage på sin selvangivelse, hvis man a) bor ud til privat fællesvej inkl. hjørnegrund, b) har betalt kontant eller c) bor ud til offentlig vej.
Såfremt du er flyttet til grundejerforeningen i 2017 bedes du selv afklare fordelingen af rentefradraget med den tidligere grundejer.
Som følge af ændringen i medlemsopgørelsen har vi fået flere medlemmer, som skal dele anlæggets andel af gælden fra vejrenoveringen.

2017 Restgæld Rente
Total 8.533.556 482.937
Privat fællesvej (lånefinansieret) 48.094 2.722
2 familiershuse m. lånefinansiering 49.557 2.805
3 familiershuse m. lånefinansiering 51.020 2.887
6 familiershuse m. lånefinansiering 55.409 3.136
Privat fællesvej (kontant afregnet) 1.463 82,79
Offentlig vej 1.463 82,79

Her er en kort forklaring:

  • Vejlånet er opdelt på matrikler. Dvs. at vejlånet for matriklen har samme størrelse, uanset om der ligger en 1, 2, 3  eller 6-families ejendom på matriklen.
  • Alle medlemmer har dog andel af den gæld, som hører til anlægget. Anlægget har 8 andele af gælden.
  • Dermed har alle – også dem uden vejvedligeholdelsespligt – en andel af lånet, og gæld og renteudgifter varierer alt efter, om der er et en- eller flerfamilieshus på grunden.
  • For flerfamilieshuse må man selv løse hvordan renteudgiften skal fordeles. Her er der ingen faste rammer.

Du har mulighed for at fradrage på 2722,- (for et én familieshus). Beløbet er værdien af renteudgiften for 2017 til vejvedligeholdelselånet i foreningen. Dette beløb er fradragsberettiget under lån med flere ejere under punkt 44 på selvangivelsen.

Mange hilsener
Bestyrelsen

Del på Facebook ved at klikke her:

Ukrudt i fortovene

Ukrudt i fortov og asfaltkanterne ødelægger belægningen. 

Det er derfor vigtigt at få fjernet ukrudt når det spirer frem i fortovene – minimum et par gange om året. Vi skylder stadig ca. kr. 9 mill på fortove og asfalt, så det vil være rart, hvis vi ikke skal til at lave yderligere renoveringer lige foreløbigt.
Vær med til at beskytte fortove og veje. Fjern ukrudtet og hold afløbsristene fri, så vandet uhindret kan løbe væk.

Hvis du er så heldig at have vejtræ ved din grund, så er det også bedst – og billigst for os alle – hvis du holder det fri for ukrudt.

Del på Facebook ved at klikke her:

Parkering

På baggrund af en forspørgsel om parkering i anlægget, har flere givet deres besyv med i debatten på Facebook, ligesom enkelte beboere har kontaktet webmasteren direkte. Jeg har derfor skrevet en side om parkering  og de regler der gælder i vores forening og i Københavns kommune. Der er også  oplysninger om hvor du kan  kan henvende dig hvis du vil vide mere.

 

Del på Facebook ved at klikke her:

Ny funktion med oversigt over status på telt og bord udlejningen.

På hjemmesiden er der tilføjet et link med informationer om foreningens telt, bord og stole udlejning.

Du finder linket under menuen,

Kontakt foreningen / Udlejning af telte og borde.

Du kan også bare klikke på ovennævnte link.

Nederst på siden findes der et link til en kalender, der måned for måned giver et overblik over hvad der allerede er udlejet.

I første omgang må status tages med forbehold indtil bruges af systemet er kørt ind. Kontakt Torben Hertel i tvivlstilfælde.

Del på Facebook ved at klikke her:

Skatte fradrag 2016 for vejvedligeholdelsesgæld

Du har forhåbentlig  husket at tilføje dit fradrag på 2790,- (for et én familieshus). Beløbet er værdien af renteudgiften for 2016 til vejvedligeholdelselånet i foreningen. Dette beløb er fradragsberettiget under lån med flere ejere under punkt 44 på selvangivelsen.

For alle husopdelingsformer ser tallene således ud:

Privat fællesvej, en familieshus    2.790,-
Privat fællesvej, tofamilieshus m. lånefinansiering    2.873,-
Privat fællesvej, trefamilierhus m. lånefinansiering   2956,-
Privat fællesvej, femfamilierhus m. lånefinansiering   3.122,-
Privat fællesvej u. lånefinansiering (kontant afregnet)   83.13
Offentlig vej   83.13
Det stod jo i grundejerforeningsbladet.
Del på Facebook ved at klikke her:

Indkaldelse til generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling mandag den 27. marts 2017, kl. 19.00 

i Menighedssalen i Adventskirken, Sallingvej 90,

2720 Vanløse. Dørene åbnes kl. 18.30.

Dagsorden jævnfør vedtægterne § 11 er følgende:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3. Revideret regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag: Forslag om lukning af Fuglsang Allé mellem Havdrupvej og Højstrupvej

5. Kontingent, vejbidrag og budget til godkendelse

6. Valg af formand eller kasserer

Kasserer Anders Theil (valgt i 2015 – modtager ikke genvalg)

Bestyrelsen foreslår: Torben Wittchen

Formand Sune B. Krings (valgt i 2016 – ikke på valg i år)

7. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer og en bestyrelsessuppleant

Bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 

Rosa Winther (valgt i 2015 – villig til genvalg)

Henrik Kristensen (valgt i 2016 –villig til genvalg)

Jesper Puch Hansen (valgt i 2016 – villig til genvalg)

Bestyrelsessuppleant for 2 år: 

Kristian Fogede (valgt i 2016 – modtager ikke genvalg)

Medlemmer og suppleant, som ikke er på valg i 2016: 

Erik Jønsson

Morten Widtfeldt

Karl Peter Westlake, suppleant

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor: 

Jesper Krogdahl (valgt i 2016 – villig til genvalg)

Revisorsuppleant: 

Rex Andersen (valgt i 2016 – modtager ikke genvalg, fraflyttet foreningen)

Del på Facebook ved at klikke her:

Så er PiXi bogen kommet på Internettet ksvk.dk

Bestyrelsen besluttede på sit seneste bestyrelsesmøde ( i februar 2017) at gå på nettet med en hjemmeside, der på sigt skal gøre foreningens arbejde papirløst.

Der første sider ser nu dagens lys, og blandt dem er vores folder til nye grundejere kaldet Pixi bogen som netop er kommet online på web sitet. Klik på teksten ovenfor for at  se en pdf version af hæftet.

Under praktiske oplysninger på websiden kan du også finde de enkelte afsnit, via en overskrift og et link til det rette afsnit.

Hjemmesiden har fået det sigende og korte navn.

ksvk.dk

KirkeStiensVillaKvarter

Navnet kan med lidt træning udtales (prøv selv!), og de der kan  huske grundejerforeningens navn vil – med lidt held – også være i stand til at fremkalde hjemmesidens navn efter lidt stavetænkning:  k-s-v-k

Del på Facebook ved at klikke her: