Nye parkeringszoner i Vanløseområdet

Et input om parkering:
Kommunen har besluttet at udvide området med tidsbegrænset parkering.
Der etableres 3 nye zoner syd og øst for de nuværende. Vi ligger jo nord for, så vi kommer ikke ind i zonerne, men det giver en yderligere grund til at overveje om vi skal have parkeringszoner i vores område.
Vi har sat et arbejde i gang med at undersøge holdningen til parkeringsbegrænsning. Giv en melding hvis du er interesseret i at deltage i dette.
Uddrag fra beslutningen fra kommunens notat:
“… Det er i forbindelse med budgetaftalen politisk besluttet at etablere alle 15 parkeringszoner som tidsbegrænsede zoner. Det vil sige, at parkering fortsat vil være gratis, men tidsbegrænset til tre timer. De tidsbegrænsede zoner gælder på kommunale veje og private fællesveje, men ikke på helt private veje, da kommunen ikke er vejmyndighed på disse. Det er muligt at indgå en aftale med grundejerne om at indlemme private veje i kommunal parkeringskontrol, men det kræver en særskilt aftale. Der udstedes gratis beboerlicenser til beboere med adresse inden for zonen – én licens per person over 18 år i husstanden. Denne licens undtager fra tre timers restriktionen. På samme vis udstedes der gratis erhvervslicenser til erhvervskøretøjer registreret til virksomheder beliggende inden for parkeringszonen.”
Hilsen
Sune Formand

Del på Facebook ved at klikke her:

Må jeg parkere foran egen indkørsel?

  • Ifølge Færdselsloven må ingen parkere foran indkørsler, porte o.l. Det skyldes, at det skal være muligt at køre ud og ind ad fx indkørslen, og politiet har ikke mulighed for at vurdere, hvorvidt bilen foran indkørslen tilhører husets ejere eller gæster.
  • Bødestørrelsen er på 510 kr. i døgnet, men du kan højest få tre bøder à 510 kr. for samme overtrædelse.
  • I byområder kan du risikere dobbelt bødestørrelse, hvis du har parkeret foran en port.
  • Du kan risikere, at politiet fjerner din bil efter de første tre døgn, hvis du ikke selv flytter bilen.
  • Hvis din bil er blevet fjernet af politiet, skal du kontakte dem for at få den frigivet – og du skal betale for transport og opbevaring af bilen.
Del på Facebook ved at klikke her:

Parkering

På baggrund af en forspørgsel om parkering i anlægget, har flere givet deres besyv med i debatten på Facebook, ligesom enkelte beboere har kontaktet webmasteren direkte. Jeg har derfor skrevet en side om parkering  og de regler der gælder i vores forening og i Københavns kommune. Der er også  oplysninger om hvor du kan  kan henvende dig hvis du vil vide mere.

 

Del på Facebook ved at klikke her: