Generalforsamlinger i KSVK

Grundejerforeningen afholder ordinær generalforsamling hvert år i marts/april måned.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde inden senest 2. januar. Forslagsstilleren skal være til stede på den ordinære generalforsamling for at begrunde sit forslag.

På generalforsamlingen gennemgås året der gik og evt. indkomne indlæg.

Deltagelse i generalforsamlingen er en god mulighed for at møde de andre grundejere samt tage emner op, der vedrører alle i foreningen, eller søge gode råd hos de andre grundejere.

2024

Her finder du dokumenterne fra GF 2024

2023

Her finder du dokumenterne fra GF 2023

2022

Her finder du dokumenterne fra GF 2022