Vejvedligeholdelse

Vi ejer selv vore veje – eller rettere – vi bekoster selv vedligeholdelsen af dem, så derfor kommer her lidt råd om hvordan vi bedst passer på dem.

Grøn rendesten ødelægger vejen

Vejene blev renoveret i 2007, og vi optog her et lån på 11 millioner.

Da vi fik renoveret vore veje, blev asfaltbelægningen forseglet mod kantstenen. Det er med til at forhindre, at der opstår frostsprængninger og forvitring af kørebanen.

Ukrudt i rendestenen betyder, at forseglingen bliver brudt, og det er den sikre vej til revner og sprængninger, og dermed en kortere levetid for vejene og udgifter til reparationer.

Har du ukrudt, græs eller andet grønt i din rendesten? Så er du godt i gang med at beskadige vejen.

Sådan fjernes ukrudt i rendestenen

Brug ikke hakkejern eller andre skarpe genstande der kan ødelægge asfalten. Fjern så meget som muligt med håndkraft og suppler evt. med et miljøvenligt ukrudtsmiddel.

Fej også rendestenen.

Hvis du sørger for at holde rendestenen ren, kan du helt undgå lugning. Samtidig er du med til at sikre brøndene mod forstoppelse af grus, blade m.m. Gerne hver 14.dag.

Snerydning

Efter loven er det grundejerens pligt at rydde sne på de private fællesveje samt fortov.

Grundejerforeningen har entreret med et firma, der rydder sne på vejene ved større snefald.

For at lette dette arbejde, er det en fordel at man ikke parkerer sin bil på vejen, men inde på grunden.

Fortovet er under alle omstædigheder grundejerens egen opgave at holde fri for sne.