Sidste change for tilmelding til Generalforsamlingen

I går – mandag den 10. april udløb – tilmeldingsfristen til generalforsamlingen, der foregår mandag den 17. april i Adventskirkens mødelokaler. Vi holder lige tilmeldingsvinduet åbent i en dags tid mere – så kig gerne i din mailbox efter indkaldelsen og tilmeld dig via linket her – så vi kan afstemme det praktiske arrangement med deltagerantallet. PS: Man kan godt møde op på dagen uden at være tilmeldt – men kan så ikke forvente at få del i traktementet kl 18.30. Generalforsamlingen starter kl 19.15.

 

Del på Facebook ved at klikke her:

Indkaldelse til generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling mandag den 27. marts 2017, kl. 19.00 

i Menighedssalen i Adventskirken, Sallingvej 90,

2720 Vanløse. Dørene åbnes kl. 18.30.

Dagsorden jævnfør vedtægterne § 11 er følgende:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3. Revideret regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag: Forslag om lukning af Fuglsang Allé mellem Havdrupvej og Højstrupvej

5. Kontingent, vejbidrag og budget til godkendelse

6. Valg af formand eller kasserer

Kasserer Anders Theil (valgt i 2015 – modtager ikke genvalg)

Bestyrelsen foreslår: Torben Wittchen

Formand Sune B. Krings (valgt i 2016 – ikke på valg i år)

7. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer og en bestyrelsessuppleant

Bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 

Rosa Winther (valgt i 2015 – villig til genvalg)

Henrik Kristensen (valgt i 2016 –villig til genvalg)

Jesper Puch Hansen (valgt i 2016 – villig til genvalg)

Bestyrelsessuppleant for 2 år: 

Kristian Fogede (valgt i 2016 – modtager ikke genvalg)

Medlemmer og suppleant, som ikke er på valg i 2016: 

Erik Jønsson

Morten Widtfeldt

Karl Peter Westlake, suppleant

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor: 

Jesper Krogdahl (valgt i 2016 – villig til genvalg)

Revisorsuppleant: 

Rex Andersen (valgt i 2016 – modtager ikke genvalg, fraflyttet foreningen)

Del på Facebook ved at klikke her: