Ekstraordinær indbetaling til grundejerforeningen.

Som vi besluttede på sidste generalforsamling, så vil alle medlemmer betale ekstraordinært kr. 1.000 så vi undgår at foreningen kommer i underskud.

Vi har haft høje udgifter til brøndrenovering og snerydning.

Opkrævningen vil fremgå af betalingsservicemeddelelsen for oktober – eller komme som girokort, hvis man ikke er tilmeldt betalingsservice.

Hilsen

Sune
Formand

Del på Facebook ved at klikke her:

Bestyrelsesmøde i coronaens skygge.

Tirsdag den 17. november  var det bestyrelsesmøde i grundejerforeningen. Det foregik via Skype for første gang og det fungerede faktisk fint med både lyd og billede.

Snerydning

På dagordenen var der flere aktuelle emner, spændende fra snerydning, hvor vores hidtidige operatør har opsagt sin kontrakt med henvisning til Københavns kommunes krav om partikelfiltre på det benyttede materiel. Vi har fået et tilbud, som vi forsøger på at lave en kontakt udfra med firmaet Grøn Vækst. Prismodellen er lidt anderledes i dette tilbud og del vil betyde et lille fald i udgifterne, hvis det sner mindre, og en stigning hvis det sner mere. Vi håber på det første.

Der er i Vanløse grundejersammenslutning påbegyndt et arbejde mod en fælles snerydningsaftale, men det bliver tidligst til noget næste vinter 2021-22.

Kloakrenovering

Af andre emner var arbejdet med follow-up på kloak undersøgelsen fra i fjor, som nu har ført frem til en plan for arbejdet, som vejudvalget går i dialog med vores rådgiver, Peter Hartvig  om at få planlagt og budgetteret, frem til en løsning. Aftalen skal sikre at vi ikke løber i flere uplanlagte udgifter som sammenfaldet i 2019 på Højstrupvej, der endte med en udgift på  godt 78.000 kr.  Udgifterne til en renovering vil betyde en merudgift på 1000-1500 kr. pr. grundejer over de næste år, så vi komme næppe uden om en kontingentstigning i de kommende år.

Anlægget

Vi har netop bestilt 10 nåletræer til udplantning i anlægget her i efterået. Der føres en løbende oprydning og rengøring i området. Desværre er stenbænken blevet mishandlet og forsynet med grafitti ,som Erik fra bestyrelsen vil forøge at få fjernet.

Knækkede fliser udskiftes

Bestyrelsen har optalt knap 100 knækkede fliser Vi har bestilt og fået et tilbud på udskiftning af disse. Dette tilbud blev godkendt

Synlige husnumre og postkasser er lovpligtigt.

Alle huse skal have et synligt husnumre på facaden, og er facaden ikke synlig fra vejen, skal der sidde et henvisningsskilt som er synligt fra vejen. Det fulde regelsæt om husnumre kan du læse her.

Alle huse skal også have en postkasse monteret ud til vejen, som postbuddet skal kunne tilgå fra fortovet,

Del på Facebook ved at klikke her:

TV inspektion af vore kloaker

Den 5. marts 2020 fik vi foretaget en TV inspektion af foreningens kloaker, med henblik på at forebygge sammenfald af kloakerne i lighed med, det vi havde på Højstrupve i 2019 j.

TV inspektionen kom der hele 56 fotos ud, en masse små videoer som jeg har samlet til en spilleliste med god times YOUTUBE  videor samt en rapport på hele 98 sider ud af. Den beskriver på bedste vis, hvad det er for et grundlag foreningens veje hviler på.

Materialet er meget omfattende, men giver forhåbentlig et solidt grundlag for at kunne disponere bedst muligt over vejvedligeholdelsen  i årene der kommer.

Det kan du læse hele materialet ved at klikke  her eller på billedet

.

Del på Facebook ved at klikke her: