Støjplage – om brug af støjende maskiner udendørs.

Der er ingen vedtagne regler i Kirkestiens Villakvarter med hensyn til anvendelse af græsklippere, motorsave o.lign. men tænk på din nabo og undgå så vidt muligt at anvende motoriserede redskaber på tidspunkter, hvor man almindeligvis spiser.