Rotter

Hvis der konstateres rotter på grunden, skal Skadedyrskontrollen tilkaldes, og der vil da gratis blive lagt gift ud eller opstillet fælder, alt efter arten af angrebet.

Senere vil virkningen af bekæmpelsen blive kontrolleret. Endvidere undersøges det, om bygningen og kloaksystemet er tilstrækkeligt rottesikret, og om grunden er ryddeliggjort.

Hvis rotteplagen skyldes kloakrotter, der som regel kommer ud gennem utætte kloakstikledninger, vil der blive stillet krav om opgravning og reparation af ledningen for grundejerens regning. Derfor er det klogt at undersøge, om ejendommens forsikring også har medtaget skade som følge af utæthed i jorden liggende rør til vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsinstallationer.