Renovation

Københavns Affaldsservice tømmer vore affaldsbeholdere 1 gang om ugen.

Herudover henter de ”haveaffald, papiraffald, farligt affald og storskrald” et antal gange om året.

Hvornår netop dit affald hentes kan du slå op på

www.nemaffaldsservice.kk.dk

Her kan du også tilmelde dig ordningen så du får en SMS dagen før afhentning af eks. haveaffald, eller downloade kalender opdateringer til de mest almindelige elektroniske kalendere.