Fastelavn i anlæggget 2022

View this email in your browser

Nyhedsbrev   –  14. februar  2022
Ekstra fastelavnsnummer

 

Kære alle i grundejerforeningen

Kom til FASTELAVN i det grønne område på Fulgsang Allé søndag d. 27 februar kl 14.

Der vil være tønder til tre aldersgrupper, fastelavnsboller og juice. Har man lyst må man meget gerne medbringe en kande kaffe.
Tilmeldng fjernet  

De bedste hilsner
Caroline og Astrid

Del på Facebook ved at klikke her:

Rentefradrag vedr. vejlånet til selvangivelsen for 2021

 

Af tabellen nedenfor fremgår det, hvor meget  husstanden, som boligejer kan fradrage på selvangivelsen under punkt 44, hvis man deltager i vejlånet.

Det gør grundejere som:

A) bor ud til privat fællesvej inkl. hjørnegrund,

B) Ikke  har indfriet lånet eller betalt kontant da det blev oprettet eller

C) Ikke bor ud til offentlig vej.

Såfremt du er flyttet fra eller til i 2021 bedes du selv afklare fordelingen af rentefradraget med de øvrige grundejere i sidste regnskabsår..

Ydelsen på vejlånet var 3900,- kr i 2021, af dem er beløbet i rente kolonne. fradragsberetiget.

Totaler ultimo 2021 for alle deltagere. Restgæld Rente
  7.466.396 419.579
1 families hus på privat fællesvej (lånefinansieret) 42.792 2.405
2 familiershuse m. lånefinansiering 44.103 2.478
3 familiershuse m. lånefinansiering 45.415 2.552

Kassereren

Kassereren @ ksvk.dk

Del på Facebook ved at klikke her:

Nye parkeringszoner i Vanløseområdet

Et input om parkering:
Kommunen har besluttet at udvide området med tidsbegrænset parkering.
Der etableres 3 nye zoner syd og øst for de nuværende. Vi ligger jo nord for, så vi kommer ikke ind i zonerne, men det giver en yderligere grund til at overveje om vi skal have parkeringszoner i vores område.
Vi har sat et arbejde i gang med at undersøge holdningen til parkeringsbegrænsning. Giv en melding hvis du er interesseret i at deltage i dette.
Uddrag fra beslutningen fra kommunens notat:
“… Det er i forbindelse med budgetaftalen politisk besluttet at etablere alle 15 parkeringszoner som tidsbegrænsede zoner. Det vil sige, at parkering fortsat vil være gratis, men tidsbegrænset til tre timer. De tidsbegrænsede zoner gælder på kommunale veje og private fællesveje, men ikke på helt private veje, da kommunen ikke er vejmyndighed på disse. Det er muligt at indgå en aftale med grundejerne om at indlemme private veje i kommunal parkeringskontrol, men det kræver en særskilt aftale. Der udstedes gratis beboerlicenser til beboere med adresse inden for zonen – én licens per person over 18 år i husstanden. Denne licens undtager fra tre timers restriktionen. På samme vis udstedes der gratis erhvervslicenser til erhvervskøretøjer registreret til virksomheder beliggende inden for parkeringszonen.”
Hilsen
Sune Formand

Del på Facebook ved at klikke her:

Kom til paneldebat forud for kommunalvalget

Kære medlemmer
Vi er jo medlem af grundejeren.dk, som inviterer til paneldebat forud for kommunalvalget. Debatten er den 28. oktober i Kulturstationen Vanløse i forlængelse af Grundejeren.dk’s repræsentantskabsmøde.
Jeg er ikke helt klar over om der er krav om tilmelding, men som arrangør er det jo altid rart at vide hvor mange der kommer, så hvis du vil deltage, så send gerne en mail til *formand@ksvk.dk <formand@ksvk.dk>* og jeg kan formidle videre.
Programmet er nedenfor.
Hilsen
Sune
PROGRAM*
Kl. 16.40-17.00 Dørene åbner Kl. 17.00- ca. 18.30: Repræsentantskabsmøde Se separat dagsorden 18.30-18.45: Pause med spisning 18.50-19-45: Bo Trygt: Det Trygge boligkvarter og sikring mod indbrud Bo Trygt er et samarbejde mellem Trygfonden, RealDania og Videncenter Bolius, som har fokus på bl.a. indbrud i danske hjem. 19.45-20.00: Pause med kage 20.00-21.30: Paneldebat med lokalpolitikere og kandidater til KV21 Aftenens temaer er modereret af formand, Jacob Gorm Larsen – Mindre forurening, mere bæredygtighed – Fortætning, boligspekulation og dispensationer
Bekræftede deltagere i panelet er: – Andreas Keil, Socialdemokratiet – Finn Rudaizky, Dansk Folkeparti – Gorm Anker Gunnarsen, Enhedslisten – Jakob Næsager, Konservative – Jens-Kristian Lütken, Venstre – Marcus Vesterager, Socialdemokratiet – Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre – Mette Reissmann, Socialdemokratiet – Niels Peder Ravn, Nye Borgerlige

Del på Facebook ved at klikke her:

Beskyt din kælder mod oversvømmelse

Efteråret er over os med løvfald og andet godt. Brug 10 minutter, få lidt motion giv plads til at regnvandet kan komme i brøndende… Fej din rendesten før din nabo – så er du med til at passe på vores alle sammens veje, huse og haver.
Hilsen
Bestyrelsen

Del på Facebook ved at klikke her:

Grundejeren nr. 49 og valgmøde i Vanløse

Nu kan du læse det nye nummer af bladet Grundejeren som udgives af Fællesforeningen af grundejerforeninger i København.

Her kan du læse årsberetningen for foreningen samt et fyldigt indlæg, hvor alle kommunalvalgets partier har haft mulighed for at komme til orde med fokus på spørgsmål om foreningens område. Bladet finder du her.

Grundejeren 49 September 2021

Valgmøde i Kulturstationen i forbindelse med repræsentantskabsmødet

som afholdes lokalt i vores bydel:

torsdag den 28. oktober 2021 kl. 17 i
Kulturstationen Vanløse
Herupsalen
Jernbane Alle 38
2720 København

Det offentlige valgmøde finder sted bagefter:

Aftenens program ser sådan ud:

Kl. 16.30-17.00 Dørene åbner
Kl. 17.00- ca. 18.30 Repræsentantskabsmøde Se bladet
18.30-18.45: Pause med spisning
18.50-19-45: Bo Trygt indlæg
19.45-20.00: Pause med kage

Valg møde

20.00-21.30: Paneldebat med lokalpolitikere og kandidater til KV21

Del på Facebook ved at klikke her:

Ekstraordinær indbetaling til grundejerforeningen.

Som vi besluttede på sidste generalforsamling, så vil alle medlemmer betale ekstraordinært kr. 1.000 så vi undgår at foreningen kommer i underskud.

Vi har haft høje udgifter til brøndrenovering og snerydning.

Opkrævningen vil fremgå af betalingsservicemeddelelsen for oktober – eller komme som girokort, hvis man ikke er tilmeldt betalingsservice.

Hilsen

Sune
Formand

Del på Facebook ved at klikke her:

Sommernyt fra grundejerforeningen

Hej Alle
Håber at alle fortsat nyder sommeren.
Her er lidt opsummering på de aktiviteter vi besluttede på generalforsamlingen i juni.
*Renovering af regnvejrsbrøndene* Igennem det sidste års tid har vi fået undersøgt tilstanden på regnvejrbrøndene, som ligger i vejene. Vi havde sidste år et sammenbrud, som blev ret dyrt at reparere, så for at reducere risikoen for en gentagelse igangsatte vi undersøgelserne. Vi har 12 brønde, som skal have forebyggende renovering og arbejdet er netop gået i gang. For at kunne dække udgift til renoveringen har vi i generalforsamlingen besluttet at alle medlemmer betaler et ekstraordinært beløb på kr. 1000 pr. medlem. Beløbet vil fremgå af Betalingsservice eller på tilsendt girokort, hvis man ikke er tilmeldt betalingsservice. Vi er glade for at der var enstemmighed om beslutningen, så vi alle står bag arbejdet med at vedligehold de regnvejrsbrønde, som reducerer risikoen for oversvømmelser ved skybrud.
*Øgede udgifter til snerydning* Vi kan ikke længere holde vores snerydningsomkostning på det meget lave niveau vi har haft tidligere. Vi har derfor lagt et øget beløb ind i budgettet til betaling af en fastprisaftale. Vi mener fortsat det er mere hensigtsmæssigt med fælles snerydning af vejene frem for at overlade opgaven til den enkelte grundejer.
*Mindre “renovering” i anlægget* Vi har et meget stort krat i anlægget, som naboen gerne vil have fjernet til fordel for et hegn. Det giver os en mulighed for at komme lidt i bund – og måske se på om der skal plantes andre buske. Vi har derfor accepteret at foreningen betaler halvdelen af udgiften – dog først i 2023, når vi har penge til det. Indtil da lægger anlæggets nabo ud for udgiften, hvilket vi er glade for.
God sensommer til alle
Sune

Del på Facebook ved at klikke her:

Brøndrenovationen går i gang den 2. august 2021

Som omtalt, senest i referatet fra generalforsamlingen, er vi nu fremme ved det tidspunkt, hvor den første del af brøndrenovationen udføres. Hartvig Consult som er vores projekt og tilsynsansvarlige overfor entreprenøren  har anmodet os om at videreformidle denne varslingsskrivelse til alle beboere:

 Beboer varsling 

Varsling vedr. udskiftning af vejbrønde, samt renovering af stikledninger i området GF. Kirkestiens Villakvarter i ugerne 31-34 

I forbindelse med renovering af vejbrønde skal der i Grundejer foreningen renoveres 11 vejbrønde på forskellige lokationer i foreningen. 

I ugerne 31-33 vil det være i området nord for Slotsherrensvej, der udføres renoveringen. 

I ugerne 32-34 vil det være i området syd for Slotsherrensvej, der udføres renoveringen. 

Der vil være opsat skiltning i de pågældende arbejdsområder, når arbejdet udføres. 

Såfremt der skulle være nogen spørgsmål, kan vi kontaktes på nedenstående mail adr. 

Med Venlig Hilsen 

Claus Nielsen 

Aut. Rottefænger og Aut. Kloakmester 

mail: claus@johnlarsson.dk

Se kort over området her: Kirkestien Vejbrønde tidsplan

På bestyrelsens vegne
Vejudvalget

Del på Facebook ved at klikke her: