Ekstraordinær indbetaling til grundejerforeningen.

Som vi besluttede på sidste generalforsamling, så vil alle medlemmer betale ekstraordinært kr. 1.000 så vi undgår at foreningen kommer i underskud.

Vi har haft høje udgifter til brøndrenovering og snerydning.

Opkrævningen vil fremgå af betalingsservicemeddelelsen for oktober – eller komme som girokort, hvis man ikke er tilmeldt betalingsservice.

Hilsen

Sune
Formand

Del på Facebook ved at klikke her:

Sommernyt fra grundejerforeningen

Hej Alle
Håber at alle fortsat nyder sommeren.
Her er lidt opsummering på de aktiviteter vi besluttede på generalforsamlingen i juni.
*Renovering af regnvejrsbrøndene* Igennem det sidste års tid har vi fået undersøgt tilstanden på regnvejrbrøndene, som ligger i vejene. Vi havde sidste år et sammenbrud, som blev ret dyrt at reparere, så for at reducere risikoen for en gentagelse igangsatte vi undersøgelserne. Vi har 12 brønde, som skal have forebyggende renovering og arbejdet er netop gået i gang. For at kunne dække udgift til renoveringen har vi i generalforsamlingen besluttet at alle medlemmer betaler et ekstraordinært beløb på kr. 1000 pr. medlem. Beløbet vil fremgå af Betalingsservice eller på tilsendt girokort, hvis man ikke er tilmeldt betalingsservice. Vi er glade for at der var enstemmighed om beslutningen, så vi alle står bag arbejdet med at vedligehold de regnvejrsbrønde, som reducerer risikoen for oversvømmelser ved skybrud.
*Øgede udgifter til snerydning* Vi kan ikke længere holde vores snerydningsomkostning på det meget lave niveau vi har haft tidligere. Vi har derfor lagt et øget beløb ind i budgettet til betaling af en fastprisaftale. Vi mener fortsat det er mere hensigtsmæssigt med fælles snerydning af vejene frem for at overlade opgaven til den enkelte grundejer.
*Mindre “renovering” i anlægget* Vi har et meget stort krat i anlægget, som naboen gerne vil have fjernet til fordel for et hegn. Det giver os en mulighed for at komme lidt i bund – og måske se på om der skal plantes andre buske. Vi har derfor accepteret at foreningen betaler halvdelen af udgiften – dog først i 2023, når vi har penge til det. Indtil da lægger anlæggets nabo ud for udgiften, hvilket vi er glade for.
God sensommer til alle
Sune

Del på Facebook ved at klikke her:

Brøndrenovationen går i gang den 2. august 2021

Som omtalt, senest i referatet fra generalforsamlingen, er vi nu fremme ved det tidspunkt, hvor den første del af brøndrenovationen udføres. Hartvig Consult som er vores projekt og tilsynsansvarlige overfor entreprenøren  har anmodet os om at videreformidle denne varslingsskrivelse til alle beboere:

 Beboer varsling 

Varsling vedr. udskiftning af vejbrønde, samt renovering af stikledninger i området GF. Kirkestiens Villakvarter i ugerne 31-34 

I forbindelse med renovering af vejbrønde skal der i Grundejer foreningen renoveres 11 vejbrønde på forskellige lokationer i foreningen. 

I ugerne 31-33 vil det være i området nord for Slotsherrensvej, der udføres renoveringen. 

I ugerne 32-34 vil det være i området syd for Slotsherrensvej, der udføres renoveringen. 

Der vil være opsat skiltning i de pågældende arbejdsområder, når arbejdet udføres. 

Såfremt der skulle være nogen spørgsmål, kan vi kontaktes på nedenstående mail adr. 

Med Venlig Hilsen 

Claus Nielsen 

Aut. Rottefænger og Aut. Kloakmester 

mail: claus@johnlarsson.dk

Se kort over området her: Kirkestien Vejbrønde tidsplan

På bestyrelsens vegne
Vejudvalget

Del på Facebook ved at klikke her:

11:06 kom strømmen igen. Strømafbrydelse i vores område.

25. maj 2021 kl 10:30 gik strømmen igen i vores område.
Radius der er ansvarlig for leverancen og her burde vi kunne læse seneste status: https://radiuselnet.dk/elkunder/kundeservice/mangler-du-stroem/

Der kan du også tilmelde dig sms og mail service for aktuel status

Desværre er der endnu intet nyt på sitet 10:50.
Og ja det lukker også for TV og bredbånd, men så længe der er strøm på telefonerne kan du tilsyneladende køre videre via 4G nettet mobil data og passe dit hjemmearbejde på den måde.

BT skriver kl. 10:40
Nedbrud i København: Mange sorte signaler og aflyste metrotog

(Opdateret 11:08)

Del på Facebook ved at klikke her:

Nyt nummer af grundejeren og ny liste over ejendomme der har været mægler på hjemmesiden.

Der er kommet et nyt nummer af bladet Grundejeren nr. 48 fra april 2021, som du kan læse gratis med i, fordi vi som forening er medlem af foreningen  Grundejeren.dk

I bladet kan du læse om en sag der netop er endt med at begrænse adgangen til at bygge flerfamilieshuse på villagrunde i en grundejerforening ved Strandpromenadekvarteret på Østerbro,  som er omfattet af en byplan, der ligner den som gælder i vores område Byplan 32. Du kan også læse om affaldsortering, bæredygtighed, høring om private fællesveje,  generalforsamlinger i en Corona tid, hvor vi jo som bekendt forsøger at afholde vores virtuelt den 19. april. 21.

Bladet ligger her nr. 48 

I forbindelse med henvendelser fra mæglere besvarer kassereren jævnligt spørgsmål på de enkelte ejendomme om forhold til vejlån m.m. Kassereren har sammenstillet en liste over de ejendomme har været forespurgt på de seneste år som du kan finde her.  eller via menuen:  Ejendomme der er handlet.

Indlæg fra Henrik Bastius fra Facebook i dag.

Den 18.marts er der udsendt et nyhedsbrev til de af foreningens medlemmer, som tilmeldt nyhedsbrevet på foreningens hjemmeside www.ksvk.dk. Vi har i flere år slået på tromme for at medlemmerne orienterer sig via hjemmesiden, som kassereren har lagt et stort arbejde i at stable på benene – og det er lykkedes ganske godt. I nyhedsbrevet er der beskrevet, hvordan man tilmelder sig den ordinære generalforsamling, der afholdes mandag den 19. april kl 19.00. Som det ser ud nu, bliver det en virtuel generalforsamling. Ønsker du at være med til generalforsamlingen, og har du endnu ikke tilmeldt dig, skal du så hurtigt som muligt tilmelde dig på flg mailadresse: erikjoensson29@gmail.com  Du vil i dagene op til generalforsamlingen få tilsendt et link pr. mail til det virtuelle møde. Bestyrelsen kommer ikke til at sprede linket via sociale medier som f.eks denne facebookgruppe, så det er lidt problematisk, hvis du finder ud af, at du kan og vil deltage kort tid før generalforsamlingen starter.

Del på Facebook ved at klikke her: