Generalforsamlingen

Grundejerforeningen afholder ordinær generalforsamling hvert år i marts/april måned.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde inden senest 2. januar. Forslagsstilleren skal være til stede på den ordinære generalforsamling for at begrunde sit forslag.

På generalforsamlingen gennemgås året der gik og evt. indkomne indlæg.

Deltagelse i generalforsamlingen er en god mulighed for at møde de andre grundejere samt tage emner op, der vedrører alle i foreningen, eller søge gode råd hos de andre grundejere.