Sidste change for tilmelding til Generalforsamlingen

I går – mandag den 10. april udløb – tilmeldingsfristen til generalforsamlingen, der foregår mandag den 17. april i Adventskirkens mødelokaler. Vi holder lige tilmeldingsvinduet åbent i en dags tid mere – så kig gerne i din mailbox efter indkaldelsen og tilmeld dig via linket her – så vi kan afstemme det praktiske arrangement med deltagerantallet. PS: Man kan godt møde op på dagen uden at være tilmeldt – men kan så ikke forvente at få del i traktementet kl 18.30. Generalforsamlingen starter kl 19.15.

 

Del på Facebook ved at klikke her:

Nyhedsbrev vedr. generalforsamling 2019

Nabo hjælp kommer til generalforsamlingen. 
Til generalforsamlingen har vi fået mulighed for at få besøg af “Bo Trygt”, som vil fortælle lidt om indbrudsforebyggelse og Nabohjælp.
Vi tænker det er en rigtig god mulighed for at få inspiration.
Vi starter derfor med dette oplæg kl. 19:00.

Generalforsamlingen er planlagt til at starte kl. 19:45

Vi glæder os til at se så mange som muligt til generalforsamlingen.Klik her hvis du vil tilmelde dig Kirkestiens villakvarters generalforsamling 2019

Hilsen

Sune
Formand

Affaldsortering
Reglerne for hvad der afhentes, og hvad der ikke afhentes ved affaldafhentning er tilsyneladende ikke helt entydig, og det skyldes nok at der ofte er skiftet regler i de senere år.

https://www.kk.dk/affald
kan du se de gældende regler for vores kvarter i Københavns Kommune.

Affalds afhentningsdatoer

http://nemaffaldsservice.kk.dk
kan du hente de aktuelle afhentningsdatoer, lige ned på din telefon eller pc kalender.

Del på Facebook ved at klikke her:

Nyhedsbrev. 3. april 2018

Husk generalforsamlingen
på mandag den 8. april.

Kl. 18:30 åbnes dørene til årets generalforsamling i G/F Kirkestiens Villakvarter.

Mødet foregår i år i Adventskirkens mødelokale på Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

Mødet starter kl. 19:00.

Vedhæftet fremsendes foreningens reviderede regnskab for det seneste regnskabsår – kalenderåret 2017.

Regnskabet kan læses her:

Ud over regnskabet indeholder dokumentet en fjerde side, hvor bestyrelsens udkast til budget vises.

I år er regnskabet forandret en smule, idet det nu er muligt at se opsparingen i foreningens 3 dele, idet

  • foreningens drift som alle boligenheder bidrager til
  • vejvedligeholdelse som kun beboere på de private fællesveje bidrager til samt
  • vejlånet som kun grundejere på de private fælleveje, der ikke tidligere har indfriet deres lånedel bidrager til.

nu opgøres hver for sig.

Selve indkaldelse kan du finde i bladet, som blev uddelt i starten af marts måned til alle grundejere.
Bladet kan også findes her.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Del på Facebook ved at klikke her:

Indkaldelse til generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling mandag den 27. marts 2017, kl. 19.00 

i Menighedssalen i Adventskirken, Sallingvej 90,

2720 Vanløse. Dørene åbnes kl. 18.30.

Dagsorden jævnfør vedtægterne § 11 er følgende:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3. Revideret regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag: Forslag om lukning af Fuglsang Allé mellem Havdrupvej og Højstrupvej

5. Kontingent, vejbidrag og budget til godkendelse

6. Valg af formand eller kasserer

Kasserer Anders Theil (valgt i 2015 – modtager ikke genvalg)

Bestyrelsen foreslår: Torben Wittchen

Formand Sune B. Krings (valgt i 2016 – ikke på valg i år)

7. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer og en bestyrelsessuppleant

Bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 

Rosa Winther (valgt i 2015 – villig til genvalg)

Henrik Kristensen (valgt i 2016 –villig til genvalg)

Jesper Puch Hansen (valgt i 2016 – villig til genvalg)

Bestyrelsessuppleant for 2 år: 

Kristian Fogede (valgt i 2016 – modtager ikke genvalg)

Medlemmer og suppleant, som ikke er på valg i 2016: 

Erik Jønsson

Morten Widtfeldt

Karl Peter Westlake, suppleant

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor: 

Jesper Krogdahl (valgt i 2016 – villig til genvalg)

Revisorsuppleant: 

Rex Andersen (valgt i 2016 – modtager ikke genvalg, fraflyttet foreningen)

Del på Facebook ved at klikke her: