Historien om hvordan der kom fiber i Kirkestiens i 2020

De fleste grundejere i vores forening fik i forsommeren 2018 et ark ind i deres postkasse fra firmaet Gigabit, der var på vej gennem Vanløse og Brønshøj med fiberbredbånd.

Frist for tilmelding 1. august 2018 i vores område

Gigabit satte en frist som hed den 1. august 2018, hvor de ønsker 25 %  tilslutning førend de vil gå igang med at etablere fibernet gennem nye områder i Brønshøj og Vanløse og dermed også Kirkestiens Grundejerforening.

Prisen

Man betalte 12.000 kr ved bestillingen. Pengene betales samtidig  med tilmeldingen. 5 års forbrug med up/down  hastighed på 100/100 mbit/s inkluderet i startprisen

Start betalingen dækker bredbåndsforbrug de første 5 år.

Hvad gør man ved salg ?

Ved salg af hus må man selv prøve at tillægge værdien af denne aftale til salgsprisen, hvis man vil have pengene hjem igen. Jeg tror at huset i de fleste tilfælde vil være lettere at sælge med fibernet, og dermed at en evt. salgspris vil være højere.

Forbrug inkluderet

De første 5 år er forbrug med hastighed 100 Mbit/s op/ned inkluderet i prisen.

Det er en ægte fiberløsning helt frem til huset, hvor 2 små bokse er det eneste synlige spor efter installationen. 

Køb af ny router ikke nødvendig.

Hvis din gamle router er hurtig nok kan den fortsat bruges. Tilbuddet indbefatter ikke leverance eller krav om køb at ny router hvis man har  en i forvejen.

Hvornår starter leverancen ?

Frem mod sommeren 2020 kom Gigabit forbi Højstrupvej og startede leverancen op, først med lidt problemer men fra 1. august 2020 kørte det  og Gigabit påbegyndte 5 års fri internet at tælle leverancen, som startet.

Den 23 juli 2020 skrev Gigabit ud at de ville fordoble hastigheden uden beregning således at vi siden har haft 200/200 mbit/s op/ned.

Hvad med TV pakker?

Der er ikke nogen tv-pakke knyttet til denne aftale.

Ønsker du derfor at streame dit tv signal må du selv indgå en aftale om dette.

Gigabit skifter navn 

11. juni 2021 skiftede Gigabit navn til Wizer

Wizer bliver købt af OneFiber

10Juni 2022 bliver Wizer solgt til OneFiber 

TDC kom med fiber i slutspurten 

Danmarks store kobber og telefon udbyder var meget længe om ikke at ville investere i  fiber i villakvarterer, som vores, fordi opbakningen til en fælles udrulning ikke kom over 15-20% i årene fra 2000 og frem til 2018.

Da Gigabit var godt halvvejs igennem gravearbejdet tilbød TDC alle en gratis tilslutning til alle, så hele vores kvarter blev derfor i 2022 gennemgravet – mest i fortovene, hele to gange med nye fiber kabler.

Så har du ikke en fiberinstallation i dit hus allerede så skulle der være mulighed for at få det tilsluttet  af hele to to fiberleverandører.

Redigeret 20JUN22

Torben Wittchen

Del på Facebook ved at klikke her:

Fibernedgravning i oktober 2019 med mange billeder

Gigabit

Så er der fuld gang i nedgravningen af fiberkabel i vores grundejerforening,

Gigabit som sidste år gjorde en indsats for at få udbredt denne teknologi i Københavns villområder kom først, og fik mere end 25% tilslutning til deres tilbud om “gratis” gravning, hvis man ville betale for 5 års forbrug inden gravningen blev på begyndt.

Gigabit lovede at alle ville være oppe at køre 12 måneder efter den 1. august 2019.

Men da var de end ikke påbegyndt deres arbejde i vore område.

TDC

TDC der tidligere har haft nærmest monopol på telefon, ISDN og senest også ADSL via deres kobberkabler i vores område,  har rent faktisk helt frem til i dag med få undtagelser, dækket forbruget, men efterspørgslen på højere hastighed har været i konstant stigning, og op mod sommeren 2019, kom TDC til den erkendelse af, hvis de ikke kom igang nu, ville de tabe en god del af deres faste kunder i flere af Københavns større villaområder.

Så TDC bød ind med helt gratis gravning uden krav om tilslutning, og det er der helt sikkert mange der har sagt ja til, og derfor ser vi nu vores fine vejrenoveringsprojekt fra 2008 (hvor TDC ikke ville bekoste at lægge et tomt rør ned i vores veje, og vi grundejere ikke kunne skaffe den nødvendige tilslutning til at gøre det selv) blive gravet op i stumper og stykker.

Vejudvalget i vores forening følger op på projektet, så godt det nu er muligt, men vi undgår ikke helt at vores veje og især fortove vil blive påvirket af arbejdet.

Nord for Slotsherensvej

På min tur rundt talte jeg med en entreprenør fra TDC holdet, der nævnte at området nord for Slotsherrensvej får tilbud om fiber, når gravearbejdet på Lindholmsvej med en gasledning er afsluttet. TDC kunne ikke få lov til at grave samtidig.

Samgravning

Da projektet skulle i gang kunne bestyrelsen se en fordel i at lade de to leverandører arbejde sammen således at der ikke blev gravet præcis det samme sted to gange, så det fik vores formand, samlet parterne til at få lavet en aftale om ikke at gøre. For den udenforstående kan det måske godt se ud som om der nok var muligheder for at forbedre dette.

Problemer?

Kontakt bestyrelsen hvis der er steder du mener der er problemer der ikke løses godt nok.

Billeder fra arbejdet

Jeg var rundt med kameraet den 24. oktober 2019 for at dokumentere fremdriften og den aktuelle status på projektet, som lige nu er mest aktivt på Højstrupvej, og til slut tog jeg også en række billeder fra anlægget  med de døde nyplantede fyrretræer, og  videre ned ad Havdrupvej, Egelykkevej og de store veje på tværs.

Klik her for at se de 119 billeder fra arbejdet

 

Del på Facebook ved at klikke her: