Bestyrelsen

Der er nedsat en bestyrelse bestående af frivillige grundejere, som søger for at holde styr på økonomien, tage nye initiativer til vejvedligeholdelse, sørge for snerydning m.m..

Bestyrelsen består af én formand, én næstformand, én kasserer, fire bestyrelsesmedlemmer, to bestyrelsessuppleanter samt én revisor.

Bestyrelsen mødes ca. 4 gange årligt, og det er altid i en hyggelig tone og et godt sted at blive informeret og være med til at drive vores forening i en god retning.

Nye kræfter bydes altid velkommen, så tag endelig kontakt til bestyrelsen når/hvis du ønsker at gøre din indflydelse gældende.

Oplysninger om de siddende medlemmers navne m.v. finder du her på websiden.