Andre foreninger

Kirkestiens Villakvarter er medlem af Vanløse grundejersammenslutning, VGS.

Du kan  læse mere om denne forening og dens virke, på http:/vgs.dk

Kirkestiens villakvarter er medlem af Fællesforeningen af grundejere i København.

Grundejeren.dk  har deres egen hjemmeside som du kan læse ved at klikke på linket ovenfor.

Foreningen udgiver bladet Grundejeren,  der kan læses på nedenstående link:

Grundejeren 41, oktober 2018

Grundejeren 40, oktober 2018

Ældre numre kan findes her: