Mekanisk rensning af fortove og kantstene udføres i slutningen af marts 2019.

af bestyrelsesmedlem Henrik Kristensen

Som nævnt i foreningens netop omdelte blad (med indkaldelse til generalforsamling den 8. april 2019) har bestyrelsen besluttet, at få foretaget en tiltrængt grundrensning af fortovene dvs chaussestensbånd og kantstene samt udbedring af grusrabatterne, hvor det trænger.

Anlægsgartnerfirmet Grøn Vækst påtænker at starte arbejdet den 18. marts – og forventer at det vil pågå i cirka 10 dage. Arbejdsopgaven er fordelt i 3 etaper.

Mekanisk rensning

Føste etape omhandler en mekanisk rensning af foreningens cirka 2000 meter chaussestenskantbånd med ukrudtsbørste. Efterfølgende fjernes det afrensede ukrudt af med en fejesugebil. Denne del forventes at vare 4 dage og foretages uden, at der skal fjernes biler eller foretages afspærringer.

Fejning og rengøring af kantstene

Anden etape indebærer en fejning og rengøring af kantstene med en fejesugebil. Dette forventes at vare 2 dage, og vi skal være indstillet på at der vil være parkeringsforbud i vejenes ene side, når der renses. Grøn Vækst opstiller kegler med informationer og skiltning i god tid før arbejdet – venligst tilse, at jeres køretøjer ikke spærrer for arbejdet.

Udbedring af områder med slotsgrus der er ukrudtsødelagt

Tredje etape omfatter udbedring af de områder, hvor der er slotsgrus udlagt som toplag i forkanterne. Det ukrudstødelagte toplag skrabes af med minigraver og bortskaffes til godkendt deponi. Denne del af arbejdet kræver adgang til forkanterne på de steder, hvor der er slotsgrus, men biler kan parkere som normalt. Du kan hjælpe arbejdet ved helt generelt ikke at have noget stående på dit fortov i disse dage.

Vi forventer, at når kalenderen siger april, har vi igen toptunede og rengjorte fortove.

Dampning med minitraktor

Forslag om løbende vedligehold af de nyrenoverede fortove er sat til afstemning på generalforsamlingen. Dette vedligehold foretages med dampning fra en minitraktor og får ikke indflydelse på daglig parkering medens arbejdes udføres.

Ordbog:

 Bagkant = fra fortovsflisernes bagkant til din matrikel

Forkant = fra fortovsfliserne forkant til kantsten

Chaussestensbånd = de ”kvadratiske brosten” som på visse veje er nedlagt i forkanterne

Slotsgrus = Det grus lag, der er anvendt som toplag i forkanten på visse veje.

NB: Bagkanter rengøres ikke – det er grundejerens egen pligt at renholde denne del.

 

Del på Facebook ved at klikke her:

Kirkestiens nyhedbrev er på vej

I denne weekend uddeles det nye nummer af vores foreningsblad.

Hvor kan du læse om

  • generalforsamlingen der afholdes den  8. april 2019,
  • årets regnskab
  • bestyrelsens seneste initiativ forslaget: Præventivt vedligehold af fortove og forkanter, som bliver taget op på generalforsamlingen.

Du kan også kan finde bladet her:

Del på Facebook ved at klikke her:

Rettelse – fradragsberettigede renter 2018

Der var desværre flere fejl i opgørelsen af de fradragsberettigede renter i den nyhedsmail, der blev udsendt den 17. januar 2019.

De rigtige tal følger her:

2018 Restgæld Rente
Total 8.372.405 468.031
Privat fællesvej (lånefinansieret) 47.445 2.652
2 familiershuse m. lånefinansiering 48.889 2.733
3 familiershuse m. lånefinansiering 50.332 2.814
Privat fællesvej (kontant afregnet) 1.443 81
Offentlig vej 1.443 81

Fradraget er ca. 30 kr mindre end først oplyst pr. boligtype.

Du har mulighed for at fradrage på 2.652,- (for et én familiehus). Dette beløb er fradragsberettiget under lån med flere ejere under punkt 44 på selvangivelsen.
Lånet er et fast forentet lån med en fast rentesats på 5,604 % de første 20 år, de sidste 10 år er lånet med variabel rente. Lånet er optaget i 2007.

Tak til vores medlem Dan Sørensen og foreningens revisor Jesper Krogdahl, som gjorde opmærksom at noget var galt.

Og jeg undskylder mange gange.

Mange hilsener
Torben wittchen
Kasserer

Del på Facebook ved at klikke her:

Fradragsberettigede renter 2018

For de grundeejere der med i vejlånet følger her en opgørelse over rentefradraget for sidste år.

I 2018 betalte vi i alt 468.031  kr. i renter på vejlånet.
Af tabellen fremgår det, hvor meget man, som boligejer kan fradrage på sin selvangivelse. De 2 sidste linier gælder hvis man a) bor ud til privat fællesvej inkl. hjørnegrund, b) har betalt kontant eller c) bor ud til offentlig vej.
Såfremt du er flyttet til grundejerforeningen i 2018 bedes du selv afklare fordelingen af rentefradraget med den tidligere grundejer.

2018RestgældRente
Total8.255.726
468.031
Privat fællesvej (lånefinansieret)47.3102.682
2 familiershuse m. lånefinansiering48.7542.764
3 familiershuse m. lånefinansiering50.1992.846


Privat fællesvej (kontant afregnet)1.44581,90
Offentlig vej1.44581.90

Her er en kort forklaring:

  • Vejlånet er opdelt på matrikler. Dvs. at vejlånet for matriklen har samme størrelse, uanset om der ligger en 1, 2, eller 3 families ejendom på matriklen.
  • Alle medlemmer har dog andel af den gæld, som hører til anlægget. Anlægget har 8 andele af gælden.
  • Dermed har alle – også dem uden vejvedligeholdelsespligt – en andel af lånet, og gæld og renteudgifter varierer alt efter, om der er et en- eller flerfamilieshus på grunden.
  • For flerfamilieshuse må man selv løse hvordan renteudgiften skal fordeles.
  • Du har mulighed for at fradrage på 2.682,- (for et én familiehus). Dette beløb er fradragsberettiget under lån med flere ejere under punkt 44 på selvangivelsen.

Lånet er et fast forentet lån med en fast rentesats på 5,604 % de første 20 år, de sidste 10 år er lånet med variabel rente. Lånet er optaget i 2007.

Mange hilsener
Kassereren

Del på Facebook ved at klikke her:

Nyt om bredbånd

Mange har sikkert set, at der graves til bredbånd lidt nord for vores forening. 

Der er ikke Gigabit, men en anden leverandør der kommer fra nord til Brønshøj. De har gravet ved kastaniealléen på Veksøvej, hvor den krydser Højstrupvej. 

http://gigabit.dk som fik mere end 25% tilslutning i en god del af vores grundejerforenings område, er så vidt undertegnede har set, endnu ikke kommet helt frem til Brønshøj/Vanløse og vores område. 

I kontrakt bekræftelsen som jeg modtog i august 2018 skrives der:

Nedgravningen af fiberrør forventes påbegyndt 6 måneder efter tilmeldingsfristen. Alle kunder i området forventes online inden 1/8 – 2019. 

Det er jo snart. 

Er du endnu ikke med er stadig det muligt at tilmelde sig projektet, dog på lidt andre vilkår end i første omgang, kontakt http://Gigabit.dk

Hastigheder i dag

Dagens målte hastighed fra TDC via dobbelt-kobber er i dag målt til 38 Mbit/s ned 8 Mbit/s up fra Højstrupvej.

På 4G Mobil nettet via TDC’s net har jeg idag målt hastigheden til 46 Mbit/s ned og 11 Mbit/s up

På 4G Mobil nettet via 3’s net har jeg i dag målt til hastigheden til 28 Mbit/s ned og 21 Mbit/s up.

Alle 6 hastigheder er de højeste hastigheder jeg endnu har målt. 

Del på Facebook ved at klikke her:

Brand i anlægget – ingen alvorlige skader.

Ja, med den observation  startede dagen for et af vores morgenfriske medlemmer, som resolut fik løst problemet, inden der skete alvorlige skader i går.

På Facebook skriver Morten Widtfeldt:

“Det lugter brændt…

Under morgenluftningen gik hunden og jeg som vanligt igennem den sydlige del af anlægget. Her bemærker jeg, at der lugter brændt og finder et lille område, hvor jorden ulmer. Der er ingen flammer, men det virker som om det brænder nede i jorden.
Nogle søde håndværkere og naboer hjælper med at få hældt nogle spande vand på, og brandvæsnet har sidenhen været forbi for at se, at der ikke er mere der brænder under jorden?

Smid ikke cigaretskodder.

Mit indtryk er, at der er blevet smidt et cigaretskod, som så har fanget an, og i denne tørre tid skal der ikke meget til”. slutter Mortens indlæg.

Så en lille opfordring til at man holder godt øje og passer ekstra på, når alting er så tørt som nu.

På foreningens vegne takker vi for Morten for hans observation og handling, og vil benytte lejligheden til at understrege vigtigheden af at omgås med åben ild med stor forsigtighed i denne tørre sommer.

Pas på når du griller

Det gælder også hjemme i haverne, hvor vi særlig vil bede jer være opmærksomme når der grilles, selvfølgelig  på fast (ikke brændbart) underlag som Thomas Munch skriver i et andet indlæg i Facebookgruppen.

Facebook.

Er du ikke allerede medlem af Facebook gruppen så kan du blive det her.

Del på Facebook ved at klikke her:

Gigabit på besøg i Vanløse den 25. juni 2018

De fleste grundejere i vores forening har formentlig fået et ark ind i deres postkasse, der fortæller at firmaet Gigabit er på vej gennem Vanløse og Brønshøj og dermed også gennem vores område med et tilbud om fiberbredbånd.

På deres vej har de også været på sydsiden af Jyllingevej med det samme tilbud, og for disse foreninger havde de i mandags den 25. juni  inviteret til et informationsmøde på Kulturstationen.

Møder på Kulturstationen

Den 25. juli 2018 vil seancen blive gentaget på kulturstationen, hvor først og fremmest vores område er inviteret.

Frist 1. august 2018 i vores område

Gigabit har sat en frist som pt. hedder den 1. august 2018, hvor de ønsker 25 %  tilslutning førend de vil gå igang med at etablere fibernet gennem nye områder i Brønshøj og Vanløse og dermed også Kirkestiens Grundejerforening.

Området som er omfattet af denne frist er ikke nødvendigvis samme område som vores grundejerforening dækker, de ønsker blot en vis koncentration i et givent område førend de går igang.

Mulighed for efter tilmelding

Efter fristens udløb kan man stadig være heldig at nå at komme med, unden forudsætning af at tilmeldingen i første omgang kom op over de ønskede 25 % der skulle til før gravearbejdet blev påbegyndt. Venter man til efter den første frist er udløbet tilbyder Gigabit blot at levere 4 års “gratis” bredbånd inkluderet i startbeløbet.

Mødenoter

Undertegnede deltog i mødet og det skal ikke være nogen hemmelig at jeg er en ivrig fortaler for udbygning af hybridnettet: På mødet den 25. juni 2018 og gjorde følgende notater:

Prisen

Man betaler 12.000 kr ved bestillingen.

Pengene betales samtidig  med tilmeldingen.

Man kan få godt 3000 kr retur som tilskud fra staten hvis man bruger sit håndværker fradrag.

5 års forbrug med up/down  hastighed på 100/100 mbit/s inkluderet i startprisen

Start betalingen dækker bredbåndsforbrug de første 5 år.

Det svarer til 145,- kr pr måned. oplyste Leena fra Gigabit.

Det koster 12.000,- kr.

Min beregning viser at værdien af håndværkerfradrag ved kommuneskat 36%, svarer det til en nettoskattebesparelse på 4320,- kr.

Det vil sige en samlet netto udgift på 7680,- kr.

Fordelt over 60 måneder bliver det til 128,- kr. pr. måned.

Aftalen kan opsiges,men man får ikke penge retur.

Aftalen kan opsiges i løbet af de første 5 år, men man får ikke penge retur.

Efter 5 år står man frit i forhold til valg af hvem man vil have som bredbåndsleverandør.

Hvad gør man ved salg ?

Ved salg af hus må man selv prøve at tillægge værdien af denne aftale til salgsprisen, hvis man vil have pengene hjem igen. Jeg tror at huset i de fleste tilfælde vil være lettere at sælge med fibernet, og dermed at en evt. salgspris vil være højere.

Forbrug inkluderet

De første 5 år er forbrug med hastighed 100 Mbit/s op/ned inkluderet i prisen.

Det er en ægte fiberløsning helt frem til huset, hvor 2 små bokse er det eneste synlige spor efter installationen. 

Køb af ny router ikke nødvendig.

Hvis din gamle router er hurtig nok kan den fortsat bruges. Tilbuddet indbefatter ikke leverance eller krav om køb at ny router hvis man har  en i forvejen.

Hvad er inkluderet prisen fra Gigabit?

Prisen omfatter alt grave og installationsarbejde samt fri data i 5 år med den bestilte hastighed.

De lover at 100 Mbit/s vil være den reelle hastighed, er den leverede hastighed under 90 % af det aftalte vil deres support hjælpe. Vil du have hurtigere hastighed er det også muligt mod merbetaling se prisen på Gigabits hjemmeside.

Hvad kræver Gigabit for at gå igang?

Før at de går igang skal mindst 25% af grundejerne i et givent område tilmelde sig. Det er muligt for Gigabit at afgrænse området efter deres vurdering, det kan betyde at de kan vælge kun af grave i et mindre område og

Hvad sker der hvis for få tilmelder sig ?

Gigabit forbeholder sig ret til at afgøre om en grund indgår i et givent område. Får du ikke leveret, får du dine penge tilbage en uge efter den aftalte frist.

Hvornår starter leverancen ?

Arbejdet vil begynde senest 6 måneder efter bestillingen er afgivet, det vil med den givne frist sige 1. februar 2019.

Hvad med TV pakker?

Der er ikke nogen tv-pakke knyttet til denne aftale, men du står frit, hvis du ønsker at få tv leveret via internettet. Både fordi alle tv udbydere gerne vil levere og fordi du med dette fiber kabel er i stand til at downloade signalerne  hurtigt nok.

Ønsker du derfor at streame dit tv signal må du selv indgå en aftale om dette.

Hvordan er Gigabits omdømme?

trustpilot.dk er der en del kommentarer om Gigabit. Læs selv.

Hvad siger Gigabit selv:

Se dere hjemmeside på http://gigabit.dk .

På mødet viste Leena fra Gigabit disse slides:

Måske har det interesse, at 1. juli 2016 blev det lovpligtigt at skille TV-pakker og bredbånds-abonnementer ad.

Man kan købe bredbåndsdelen fra Gigabit og beholde den nuværende TV-løsning eller streame TV. Måske er der nogle, som har gavn af at vide det?

Er der andre aktører på markedet?

Dansknet   

er også på vej gennem vores område. Deres pris starter i dan 29. juni  2018 ca. 3.000,- kr højere.

Er det sidste chance ?

Internettet er kommet for at blive og den frie konkurrence gør at der i lang tid fremover vil komme tilbud på lignende produkter, så nej det er aldrig sidste chance for at få tilmeldt sig bredbånd, men det kan bestemt overvejes om det nogensinde bliver billigere.

Bliver det billigere?

Den største del af omkostningerne er arbejdsløn, og  lønninger har det med at stige. Så mit skøn er at det næppe bliver meget billigere, med mindre det lykkes at få alle vores forening til at slå sig sammen om at få det leveret til alle boligenheder på samme tid.

Er Gigabit en solid leverandør ?

Det mener firmaet selv, og i hvert fald vil der i tilfælde at økonomiske problemer for Gigabit  med stor sikkerhed være mange der er interesserede i at overtage deres kundemasse,  da alle jo ved at forbruget at bredbånd er en efterspurgt vare også i årene der kommer.

 

 

Del på Facebook ved at klikke her:

Pris på udlejning af telte, borde og stole justeres.

Teltene blev udskiftet i 2017, og her i staren af 2018 har vi påbegyndt en udskiftning af stolene.

Priserne vil blive som følger:

Udlejningspriser pr. maj 2018:
Stole: 100,- kr per 30 stk stole
Borde: 100,- kr per 10 stk borde
Telte: 250,- kr per telt leje

Del på Facebook ved at klikke her: