Nyttige links

På denne side har vi samlet links, som kan være nyttige for  medlemmer.

Kirkestiens Villakvarter på Facebook

  • Grundejerforeningens Facebookgruppe kan du finde her. Facebook gruppen er et uformelt netmødested for medlemmer af foreningen, der ønsker at dele information med andre medlemmer. Facebook gruppen er ikke en officiel del af bestyrelsen og dennes arbejde.

Forsyningsselskaber:

Fjernvarme

El

Bygas

Vand

Affald

PiXi bogen, en pdf fil med praktiske oplysninger om at bo i foreningen.

Kirkestiens villakvarter  Velkommen i vor grundejerforening.

Powerpoint – Prezi præsentation fra GF 2017

Andre links

http://ois.dk

Søgning i offentlige registre om en specifik ejendom
Link til  BBR, Lokalplaner, Kommuneplaner, Økonomi, kort mm.

http://dingeo.dk

Geologiske oplysninger om din ejendom, forurening, vandstand, skybruds risiko, kalk indhold, radon BBR m.m. Al information er sammenkørt  fra andre offentlige registre

http://Bolighed.dk

Hvad er din bolig værd?  Se her bolighed estimer. En matematisk løsning på boligvurderings problemet, uafhængig af den offentlige vurdering.

Mæglere i området.

Love og regler. På retsinformation kan du finde

Grundejersammenslutninger i nærområdet

Vejledning om Private Fællesveje 2015 kan hentes her

Tillæg til hæftet VEJLEDNING OM PRIVATE FÆLLESVEJE som er udgivet af syv lokal udvalg i Københavns Kommune, 2. udgave, november 2019 kan hentes her.