Brøndrenovationen går i gang den 2. august 2021

Som omtalt, senest i referatet fra generalforsamlingen, er vi nu fremme ved det tidspunkt, hvor den første del af brøndrenovationen udføres. Hartvig Consult som er vores projekt og tilsynsansvarlige overfor entreprenøren  har anmodet os om at videreformidle denne varslingsskrivelse til alle beboere:

 Beboer varsling 

Varsling vedr. udskiftning af vejbrønde, samt renovering af stikledninger i området GF. Kirkestiens Villakvarter i ugerne 31-34 

I forbindelse med renovering af vejbrønde skal der i Grundejer foreningen renoveres 11 vejbrønde på forskellige lokationer i foreningen. 

I ugerne 31-33 vil det være i området nord for Slotsherrensvej, der udføres renoveringen. 

I ugerne 32-34 vil det være i området syd for Slotsherrensvej, der udføres renoveringen. 

Der vil være opsat skiltning i de pågældende arbejdsområder, når arbejdet udføres. 

Såfremt der skulle være nogen spørgsmål, kan vi kontaktes på nedenstående mail adr. 

Med Venlig Hilsen 

Claus Nielsen 

Aut. Rottefænger og Aut. Kloakmester 

mail: claus@johnlarsson.dk

Se kort over området her: Kirkestien Vejbrønde tidsplan

På bestyrelsens vegne
Vejudvalget

Del på Facebook ved at klikke her:

11:06 kom strømmen igen. Strømafbrydelse i vores område.

25. maj 2021 kl 10:30 gik strømmen igen i vores område.
Radius der er ansvarlig for leverancen og her burde vi kunne læse seneste status: https://radiuselnet.dk/elkunder/kundeservice/mangler-du-stroem/

Der kan du også tilmelde dig sms og mail service for aktuel status

Desværre er der endnu intet nyt på sitet 10:50.
Og ja det lukker også for TV og bredbånd, men så længe der er strøm på telefonerne kan du tilsyneladende køre videre via 4G nettet mobil data og passe dit hjemmearbejde på den måde.

BT skriver kl. 10:40
Nedbrud i København: Mange sorte signaler og aflyste metrotog

(Opdateret 11:08)

Del på Facebook ved at klikke her:

Nyt nummer af grundejeren og ny liste over ejendomme der har været mægler på hjemmesiden.

Der er kommet et nyt nummer af bladet Grundejeren nr. 48 fra april 2021, som du kan læse gratis med i, fordi vi som forening er medlem af foreningen  Grundejeren.dk

I bladet kan du læse om en sag der netop er endt med at begrænse adgangen til at bygge flerfamilieshuse på villagrunde i en grundejerforening ved Strandpromenadekvarteret på Østerbro,  som er omfattet af en byplan, der ligner den som gælder i vores område Byplan 32. Du kan også læse om affaldsortering, bæredygtighed, høring om private fællesveje,  generalforsamlinger i en Corona tid, hvor vi jo som bekendt forsøger at afholde vores virtuelt den 19. april. 21.

Bladet ligger her nr. 48 

I forbindelse med henvendelser fra mæglere besvarer kassereren jævnligt spørgsmål på de enkelte ejendomme om forhold til vejlån m.m. Kassereren har sammenstillet en liste over de ejendomme har været forespurgt på de seneste år som du kan finde her.  eller via menuen:  Ejendomme der er handlet.

Indlæg fra Henrik Bastius fra Facebook i dag.

Den 18.marts er der udsendt et nyhedsbrev til de af foreningens medlemmer, som tilmeldt nyhedsbrevet på foreningens hjemmeside www.ksvk.dk. Vi har i flere år slået på tromme for at medlemmerne orienterer sig via hjemmesiden, som kassereren har lagt et stort arbejde i at stable på benene – og det er lykkedes ganske godt. I nyhedsbrevet er der beskrevet, hvordan man tilmelder sig den ordinære generalforsamling, der afholdes mandag den 19. april kl 19.00. Som det ser ud nu, bliver det en virtuel generalforsamling. Ønsker du at være med til generalforsamlingen, og har du endnu ikke tilmeldt dig, skal du så hurtigt som muligt tilmelde dig på flg mailadresse: erikjoensson29@gmail.com  Du vil i dagene op til generalforsamlingen få tilsendt et link pr. mail til det virtuelle møde. Bestyrelsen kommer ikke til at sprede linket via sociale medier som f.eks denne facebookgruppe, så det er lidt problematisk, hvis du finder ud af, at du kan og vil deltage kort tid før generalforsamlingen starter.

Del på Facebook ved at klikke her:

Snerydning i Kirkestien.

Grundejerforeningen har netop indgået en ny kontrakt omkring “vinterforanstaltninger”. Den gamle kunne ikke videreføres, idet firmaet, der stod for arbejdet ikke længere kunne få deres rydningskøretøjer godkendt til at køre i Københavns Kommune.

Bestyrelsen har hjemtaget et par tilbud og vi har nu indgået aftale med firmaet BS Landskabspleje.

Blækket på den nye kontrakt er knap tørt og vi skal være sikre på at BS kender den præcise afgrænsning af vores grundejerforening, så den er næppe helt operativ før vi skriver 2021. Heldigvis er der ikke varslet sne i nærmeste fremtid.

Som noget nyt i kontrakten vil der blive saltet præventivt, når temperaturen falder – her følger BS Landskabspleje DMI’s “vejvejrsdatabase”, som Vejdirektoratet også bruger, Når der falder og ryddes sne udføres der en efterfølgende saltning. Dette er også nyt i forhold til tidligere.

Vores gamle kontrakt indeholdt kun fejning af vejene i tilfælde af snevejr. Det har ikke været muligt at indgå en lignende aftale i 2020; udbyderne betinger sig, at de også har en kontrakt på saltning i frostvejr for at det er en fornuftig forretning for dem. Det er selvfølgelig en behagelighed for os, men der følger også nogle ekstra udgifter med for foreningen.

På de offentlige veje, Jyllingevej og Slotsherrensvej  er det fortsat kommunen der rydder og salter.

Den enkelte grundejer skal fortsat selv rydde fortov og indkørsel

Husk at du stadig selv har ansvaret for fortov og indkørsel – både hvad angår fjernelse af sne og saltning

Henrik Bastius Kristensen

Del på Facebook ved at klikke her:

Nyt nr af Grundejeren dec 2020

Kirkestiens villakvarter er medlem af grundejeren.dk, Fællesforeningen af grundejerforeninger i København.

Foreningen har netop udgivet et nyt blad nr. 47, december 2020 (der står fejlagtigt 46 på forsiden ) , med artikler om

  • repræsentantsskabsmødet i september,
  • samarbejdet med kommunen,
  • om servitutter,
  • skærpede krav til termo vinduer

Grundejeren.dk blad nr. 47 dec 2020

De historisk interesserede læsere vil også bemærke at en del af foreningens lidt ældre blade, nu er tilgængelig her på webben.

 

Del på Facebook ved at klikke her: