Bredbånd – Fibernet – Antenneforening

På denne side opsummeres hvad undertegnede har noteret om dette emne i 2017.

Status

Kirkestiens Villakvarter har ikke nogen fælles aftale om bredbåndsløsning.

Området er forsynet med kobber kabler fra TDC som de fleste har (eller har  haft) fastnet telefon på.

Mobil dækninger god for de fleste udbyderes vedkommende.

Test på nedenstående net har over flere forsøg givet flg. “normale” hastigheder

SelskabDownloadUpload
3 på 4G nettet18 mbps18 mbps
HIPER via TDCs kobber, wifi 2 kobbertråde42 mbps5 mbps

Hvad kan man måle idag

Generelle hastigheder i vores område via kobber kan ses på nedenstående kort, der er hentet via: https://tjekditnet.dk,  hvor grøn firkant viser at 30 mbps (megabit pr. sekund ) er mulig, og de øvrige farver viser hvor stor en  forholdmæssig procent del af denne hastighed der reelt er målt i vores område,

Hvad kan man opnå?

Det skal ses i lyset af at et område med fibernet, kan opnå fra 100mbps og helt op til 1000 mbps (1 gigabit per sekund). Når man kører via fiber, betaler man ikke per forbrug af MB, kun en fast abonnements pris.

Hvordan er det i resten af Vanløse

I vores område af Vanløse, kan man via samme link se at kun Kirkebjerg Skole, Hegnshusene og nogle få af andelsboligforeningerne med lejligheder har hastigheder der tyder på fibernet forbindelser.

Hvordan er det i resten af København

Samme problem gør sig i øvrigt gældende flere Københavns villakvarterer, som reelt er kørt helt bagom dansen, hvad angår bredbåndshastighed. Vores politikere i borgerrepræsentationen har virkelig sovet i de senere år.

Det skyldes måske at det mest er de yngre, som har set fordelen i at have hurtige internethastigheder, og det er de gamle der ejer husene 😉

De unge bor i lejligheder i byen (hvor det i øvrigt også er billigere at etablere hurtigt bredbånd da der ikke skal graves fra hus til hus).

Hvem kan levere?

Hvis man søger på nettet ser det ud til at det er vores forsyningsselskab der skal stå for gravearbejdet. De peger på FIBIA som leverandør. http://www.fibia.dk/privat/kundeservice/kundecenter/kontakt-os/

Om de har monopol har jeg ikke kunnet få afklaret. Jeg har kontaktet dem via en web formular  med henblik på at få afklaret, hvad der skal til for at vi kan få et tilbud.

De svarede:

Vi kan desværre ikke tilbyde jeres villa kvarter en fibernet løsning, da vores fibernet er et stykke vej fra jeres forening og  det er meget dyrt at etablere fibernet i villakvarterer kontra feks etageejendomme.

Fibia og SEAS-NVE etablerede fibernet i forbindelse med kabellægningen af luftledningerne i region Sjælland, men Vanløse hører under DONG el forsyning og de solgte deres fibernet til TDC, så derfor fik i ikke samme mulighed, desværre.

TDC

Jeg har nu videre sendt forespørgslen til TDC som venligt lover at arbejde med sagen, jeg gav dem i første omgang frist til generalforsamlingen den 27. marts 2017, og der var de ikke klar endnu meddelte de.

Nu vil jeg kunne få igangsat en tilbudssag, og sende en anlægsforespørgsel til min kollega i Dansk Kabel TV, (TDC søster/datterselskab) som er dem som undersøger, hvad det vil koste at skulle etablerer et programfordelingsanlæg. Du vil høre fra mig, når vi har et økonomisk overblik over projektet.

Tilskud

Der ydes også tilskud fra det offentlige til områder med særlig dårlig bredbåndsdækning via en særlig bredbånbdspulje. Tilskudsbetingelserne er  beskrevet her.

Desværre er jeg ikke i stand til med sikkerhed at afkode denne beskrivelse, men det er du måske ?

Gravearbejdet.

INSTALLATION AF FIBER NET

Det kan virke en anelse uoverskueligt at påbegynde hele processen med installation og nedgravning af fibernet.
Det er dog ikke så slemt, når du først kommer i gang med projektet.

Vælger du “Grav selv” kan du følge vores lille guide og få opgaven overstået uden overraskelser.

Find fibernet rørene ved skellet
Hvor

Find først det sted ved din grunds skel, hvor 2 små røde fiberrør stikker op af jorden.
Det er herfra du selv skal grave fiberrør ind til din bolig.
Er det meget længe siden fiberkablerne blev etableret ved din adresse, kan det være svært at finde enderne – men de er der.

Når du har fundet dem, kan du afhente fiberrør (tyndt orange plastic rør) og varslingsbånd på en adresse du får anvist ved bestilling hos Waoo.
Du bestemmer selv hvor mange meter rør du får udleveret, så det er en god ide at lave en opmåling med f.eks. haveslangen.
Husk der skal stikke en meter rør op i begge ender (over jorden)

nedgravning af fibernet

Tegn skitse

Nu indtegner du på en oversigt, hvor på din grund du nedgraver fiberrøret.
Tegningen skal teknikeren bruge, hvis du ikke er hjemme, når han kommer for at trække optisk fiber ind i de røde rør fra vejen ind til din bolig. Tegningen er en god ide at gemme som kopi, da andre kan være interesseret ved overtagelse af boligen.

Der hvor du lader fiberrøret ende ved din bolig, vil fiber teknikeren bore hul ind igennem husmuren og indvendigt montere en router, hvor fiberenden monteres i.

Nedgravningenfibernet rør

Det røde fiberrør skal graves min 45 cm ned fra jordoverfladen.
Sørg for at lave store runde sving, så røret ikke knækker.
Des større sving, ds lettere er det for teknikeren at trække optisk fiber igennem røret.
Lad min 1 meter stikke op af husmuren og det samme ved skellet klods op af fiberenderne.
10 cm før du har dækket helt til, skal varslingsbåndet lægges, så der ikke ved uheld graves i røret.

Placering i boligen

Der hvor du vælger at grave ind til din bolig, vil teknikeren bore et hul direkte igennem husmuren og indenfor montere en fiber router, hvor det optiske fiber monteres i.

fibernet montering

Du skal altså vælge at grave røret ned, så det ender ved dit kontor eller et centralt sted i huset, hvor du kan holde ud at se på boxen fremover. Den monteres ca 30 – 40 cm over gulvet.

BEMÆRK:
Der skal være en stikkontakt max. 1 meter fra boxen.
Boxen /Routeren har 3 antenner og sender internettet trådløst rundt i boligen. Har du en meget stor bolig, vil der muligvis være problemer med at dække hele boligen, hvis routeren monteres i den ene ende af huset.
I et 100 kvm hus, er der dog ingen problemer med at dække dele husets længde.

Du skal være opmærksom på, at store køleskabe, kan afskærme for det trådløse signal. Det vil derfor være uhensigtsmæssigt, at få routeren monteret ved siden af køleskabet i køkken al rum

Båndbreddekrav

For hver enhed (computer, spilenhed, telefon, tablet etc.), du skal have online på samme tid bruger nemt 2 Mbit/s dette er også nok ved spil over nettet. Vil du billede streame fra en computer, bør du afsætte omkring 6-8 Mbit/s pr. enhed, hvis du vil streame i Full HD-kvalitet – vil du ligefrem op på 4K-kvalitet, skal du op på omkring 30 Mbit/s pr.  enhed.

Seneste nyt er at de første grundejere på Svenstrupvej har fået tilbud på etablering af Bredbånd fra TDC til 299,- kr pr. måned, idet deres vej ligger meget tæt på allerede etablerede stik/kabler i jorden.

Torben Wittchen
opdateret den 1. maj 2017