Velkommen til Kirkestiens Villakvarters hjemmeside.

Her kan du læse om foreningen og foreningens aktiviteter.

Kirkestiens Villakvarter er en grundejerforening på grænsen mellem i Vanløse og Brønshøj med godt 200 huse overvejende én-families huse.

Nyheder

Nyhedsbrev. 3. april 2018

Husk generalforsamlingen på mandag den 9. april. Kl. 18:30 åbnes dørene til årets generalforsamling i G/F Kirkestiens Villakvarter. Mødet foregår i år i Adventskirkens mødelokale på Sallingvej 90, 2720 Vanløse. Mødet starter kl. 19:00. Vedhæftet fremsendes foreningens reviderede regnskab for det seneste regnskabsår – kalenderåret 2017. Regnskabet kan læses her: Ud over regnskabet indeholder dokumentet en fjerde side, hvor bestyrelsens udkast til budget vises. …

Kontingent og fradrag.

Nyhedsbrev fra Kirkestiens Villakvarter. Ændring i kontingentet til Grundejerforeningen. Kontingentet er sendt ud via Betalingsservice – eller girokort, hvis man ikke er tilmeldt betalingsservice. Nogen undrer sig måske over at kontingentet er steget en smule. Det skyldes at vi på generalforsamlingen i foråret 2017 vedtog at hæve vejbidraget fra kr. 200 til kr. 300. Den …

Nyttige links

På denne side har vi samlet links, som kan være nyttige for  medlemmer.

Kirkestiens Villakvarter på Facebook

  • Grundejerforeningens Facebookgruppe kan du finde her. Facebook gruppen er et uformelt netmødested for medlemmer af foreningen, der ønsker at dele information med andre medlemmer. Facebook gruppen er ikke en officiel del af bestyrelsen og dennes arbejde.

Forsyningsselskaber:

Fjernvarme

El

Bygas

Vand

Affald

PiXi bogen, en pdf fil med praktiske oplysninger om at bo i foreningen.

Kirkestiens villakvarter  Velkommen i vor grundejerforening.

Andre links

http://ois.dk

Søgning i offentlige registre om en specifik ejendom
Link til  BBR, Lokalplaner, Kommuneplaner, Økonomi, kort mm.

http://dingeo.dk

Geologiske oplysninger om din ejendom, forurening, vandstand, skybruds risiko, kalk indhold, radon BBR m.m. Al information er sammenkørt  fra andre offentlige registre

http://Bolighed.dk

Hvad er din bolig værd?  Se her bolighed estimer. En matematisk løsning på boligvurderings problemet, uafhængig af den offentlige vurdering.

Mæglere i området.

Love og regler. På retsinformation kan du finde

Grundejersammenslutninger i nærområdet

Kontakt foreningen

Navne og adresser på foreningens bestyrelse.