Velkommen til Kirkestiens Villakvarters hjemmeside.

Her kan du læse om foreningen og foreningens aktiviteter.

Kirkestiens Villakvarter er en grundejerforening på grænsen mellem i Vanløse og Brønshøj med godt 200 huse overvejende én-families huse.

Nyheder

DR TVs Penge var på besøg i Kirkestiens Grundejerforening.

23. august sendte DR Magasinet Penge fra Egelykkevej, hvor der var fokus på brugen af håndværkere hos private villaejere. Hjemme hos Henrik Kristensen som også er medlem af KSVK  var opgaven at indhente tilbud  og få udført en renovering af en kældergulv. Se her hvordan det gik (24 minutter).

Parkering

På baggrund af en forspørgsel om parkering i anlægget, har flere givet deres besyv med i debatten på Facebook, ligesom enkelte beboere har kontaktet webmasteren direkte. Jeg har derfor skrevet en side om parkering  og de regler der gælder i vores forening og i Københavns kommune. Der er også  oplysninger om hvor du kan  kan …

Nyttige links

På denne side har vi samlet links, som kan være nyttige for  medlemmer.

Kirkestiens Villakvarter på Facebook

  • Grundejerforeningens Facebookgruppe kan du finde her. Facebook gruppen er et uformelt netmødested for medlemmer af foreningen, der ønsker at dele information med andre medlemmer. Facebook gruppen er ikke en officiel del af bestyrelsen og dennes arbejde.

Forsyningsselskaber:

Fjernvarme

El

Bygas

Vand

Affald

PiXi bogen, en pdf fil med praktiske oplysninger om at bo i foreningen.

Kirkestiens villakvarter  Velkommen i vor grundejerforening.

Andre links

http://ois.dk

Søgning i offentlige registre om en specifik ejendom
Link til  BBR, Lokalplaner, Kommuneplaner, Økonomi, kort mm.

http://dingeo.dk

Geologiske oplysninger om din ejendom, forurening, vandstand, skybruds risiko, kalk indhold, radon BBR m.m. Al information er sammenkørt  fra andre offentlige registre

http://Bolighed.dk

Hvad er din bolig værd?  Se her bolighed estimer. En matematisk løsning på boligvurderings problemet, uafhængig af den offentlige vurdering.

Mæglere i området.

Love og regler. På retsinformation kan du finde

Grundejersammenslutninger i nærområdet

Kontakt foreningen

Navne og adresser på foreningens bestyrelse.